Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende elektrische Villo!-fietsen.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 297)

 
Datum ontvangst: 11/03/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 13/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Graag een antwoord op enkele vragen:

- Hoeveel gebruikers hebben een abonnement op elektrische Villo!-fietsen genomen sinds de lancering van dit aanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

- Wat is het aantal nieuw bijgekomen gebruikers sinds de komst van het aanbod aan elektrische fietsen?

- Wat is het vermogen van deze elektrische fietsen uitgedrukt in Newtonmeter? Is die prestatie voorgeschreven in de overeenkomst?

- Wat zijn de contractuele beheersvoorwaarden met betrekking tot de kwaliteit en het vermogen van deze fietsen?

- Waar worden deze elektrische fietsen vervaardigd? Met welke middelen worden ze naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebracht?

- Welke middelen worden ingezet in geval van defect of schade? Worden de herstellingen uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Zo niet, waar worden ze gerepareerd en welke vervoermiddelen worden gebruikt om ze naar de plaats van reparatie te brengen?

- Welk percentage beschadigde of defecte fietsen wordt daadwerkelijk gerepareerd en weer in gebruik genomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

- Wat gebeurt er met de fietsen die als onherstelbaar worden beschouwd? Worden zij gerecycleerd? Hoe zit het met de traceerbaarheid van die fietsen?

- Wat is het aandeel van elektrische fietsen in de Villo!-vloot?

- Veel Villo!-klanten die wilden overstappen op elektrische fietsen lijken lang te hebben gewacht op de levering van hun batterijen. Wat is de gemiddelde levertijd van de batterij na registratie?

- In geval van een probleem met het geleverde materiaal (batterij of lader), wie betaalt de verzend- en retourkosten?

- Wordt de facturering van de huur opgeschort in geval van defect materiaal?

- Wat zijn de specifieke bepalingen van de Villo!-overeenkomst tussen het Gewest en JC Decaux in dat verband?

- Gelet op het aanzienlijke commerciële voordeel dat wordt toegekend aan het bedrijf JC Decaux, dat de toestemming heeft om het aantal LED-borden uit te breiden, welke evaluatieprocedure voor de kwaliteit van de dienstverlening is in het kader van die nieuwe bijakte overeengekomen?
 
 
Antwoord    Meer dan 1.200 gebruikers hebben een abonnement op de elektrische Villo!-fietsen genomen, waaronder 15% nieuwe gebruikers.

De prestatie ten opzichte van het vermogen is opgenomen in de bijlage bij aanhangsel 3. Daarin wordt een nominale spanning van 24 V vermeld. Met een dergelijke spanning bedraagt het vermogen, uitgedrukt in Newton meter +/- 35 Nm.

De contractuele voorwaarden voor het beheer betreffende de kwaliteit en het vermogen van deze fietsen zijn opgenomen in een bijlage bij aanhangsel 3.

De fietsen worden in Nederland gemaakt en per vrachtwagen vervoerd.

De herstelling van de fietsen gebeurt in het BHG en in Vlaams-Brabant. De te herstellen fietsen worden vervoerd in bestelwagens die gebruikt worden in het kader van de regeling.

Aanhangsel 3 voorziet erin dat de verplichtingen van de concessionaris inzake onderhoud van de elektrische fietsen identiek zijn aan die voor de klassieke fietsen in de basisovereenkomst. Alle fietsen worden heel het jaar door verschillende keren onderhouden en gecontroleerd. De concessionaris kan daarentegen niet vaststellen welk aandeel beschadigde of defecte fietsen effectief hersteld en opnieuw in dienst gesteld werd in het BHG.

Wat betreft de fietsen die als onherstelbaar worden verklaard, worden enkel de delen in goede staat gerecycleerd.

Van de vloot van 5.000 fietsen zijn er 1.800 elektrisch.

De gemiddelde levertijd van de batterij na registratie bedraagt één à twee weken.

JC Decaux neemt de verzendingskosten op zich in geval van defecte batterij of oplader.

De facturering voor de verhuur wordt stopgezet in geval van defect materiaal.

Wat uw laatste vraag betreft, bestaat het voordeel er niet in nieuwe reclameborden te plaatsen maar wel in de vervanging van een aantal “papieren” borden door digitale borden. Ter herinnering: aanhangsel 3 voorziet in de vervanging van 1.800 traditionele fietsen door elektrische fietsen waarop de gebruikers een draagbare batterij kunnen vastklikken. Als tegendienst mogen er maximaal 200 "papieren" reclame-inrichtingen van 2 m² en maximaal 15 "papieren" reclame-inrichtingen van 8 m² vervangen worden door inrichtingen met digitale afbeelding.

Aanhangsel 3 voorziet in de evaluatie van de kwaliteit van de dienstverlening aan de hand van de berekening van de percentages inzake operationaliteit en afwijkingen (zoals bepaald in de basisovereenkomst).