Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende parking.brussels.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 298)

 
Datum ontvangst: 11/03/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 13/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    parking.brussels is een gewestelijke instantie die tot doel heeft de parkeerregels in het Brussels Gewest te harmoniseren op basis van de bepalingen van het gewestelijk parkeerbeleidsplan.

Tijdens het bezoek van de commissie mobiliteit aan Parking.brussels werden de elf missies van het agentschap gepresenteerd en werd de razendsnelle uitvoering van zijn activiteiten in herinnering gebracht.

Deze vooruitgang vereist de aanwerving van meer werknemers, wat mij bij deze vragen brengt:

- Hoeveel werknemers zijn er in dienst?

- Wat is de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers? Wat is het aantal werknemers in Brussel? Voor deze laatste 2 vragen, graag een opsplitsing volgens de functie die ze bekleden (werknemer, manager...)?
 
 
Antwoord    258 personen in dienst (58,9% stewards).

71 vrouwen :
- 28 stewardessen
- 43 administratie

187 mannen :
- 132 stewards
- 55 administratie

165 – Brussel / 93 buiten Brussel :
- 111 Stewards Brussel (16 vrouwen & 95 mannen)
-
49 Stewards buiten Brussel
- 54 Administratie Brussel (24 vrouwen & 30mannen)
-
44 administratie buiten Brussel

6 managers (v) – 7 managers (m)