Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende installatie van het kabinet voor de nieuwe zittingsperiode.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 85)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 19/02/2020 Datum publicatie: 16/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 08/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 27 september 2019 had ik vragen over de installatie van het kabinet voor de nieuwe zittingsperiode.

Op 15 november 2019 hebben we vernomen dat alle nieuwe gewestelijke ministeriële kabinetten een installatiekrediet van 55.000 euro gekregen hadden en dat dit krediet diende ter vernieuwing van verouderd meubilair en de aankoop van voertuigen die aan de Europese milieunormen voldoen
1.

Op 19 februari 2020 heb ik voor minister Sven Gatz (Open Vld) bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, de volgende vragen met betrekking tot de correcte installatie van het kabinet:

Sinds 12 november 2019,

1. Zijn er uiteindelijk werken en/of verbouwingen en/of aanpassingen en/of renovaties uitgevoerd? Zo ja, wie heeft ze uitgevoerd en wat was het bedrag, post per post?

2. Naast Brussel Facilities (GOB), wie heeft geholpen bij de installatie van het kabinet (andere openbare diensten, overheidsbedrijven, consultants, anderen, ...)? Aan wie werd naast Brussel Facilities (GOB) een mandaat gegeven om te helpen?

3. Is er uiteindelijk meubilair (rollend materieel of ander) vernieuwd? Zo ja, voor welk bedrag, per post?

4. Is het installatiekrediet van 55.000 euro in 2019 volledig opgebruikt? Hebben de uitgaven de grenzen van het krediet van 55.000 euro overschreden? Zo niet, wat is dan precies het bedrag in euro dat op 31 december 2019 nog beschikbaar was? Wat met het resterende bedrag?

5. Wie is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de lokalen die deel uitmaken van het kabinet (schoonmaak, kleine diverse werkzaamheden, enz.) en wat zijn de maandelijkse kosten, post per post?

6. Is de lijst van de mandaten van de kabinetsmedewerkers doorgegeven aan de informant van de regering? Zo ja, op welke datum precies?


1 http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=143348&montitre=&base=1, geraadpleegd op 15 februari 2020.
 
 
Antwoord    Vraag 1:

Uitgevoerde werken of aankopen vanaf nieuwe legislatuur tot heden (02/04/2020):

BA – BA 02.004.06.02.7422 – Budget 2019/2020 : 55.000 EUR

Aard

Uitvoerder

Bedrag

Opdrachthouder

Vernieuwingkantoormeubelen

BuroProjects nv – Aalst

21.951,52

Eigen marktonderzoek

Bureaustoelen

BMA – Roosdaal

3.362,59

Via contract GOB

Vernieuwing vaatwasmachine

Miele nv – Mollem

4.384,26

Eigen marktonderzoek

Vernieuwing frigo’s

Willems nv – Brussegem

1.667,00

Eigen marktonderzoek

Aanpassen wanden kantoorruimten

Panisol – Wijnegem

7.534,67

Eigen marktonderzoek

iPhone’s en iPads

Coolblue nv – Antwerpen

9.040,13

Eigen marktonderzoek

TOTAAL

43.419.37Bijkomende werken:

Aard

Uitvoerder

Bedrag

Opdrachthouder

Vernieuwing vloerbedekking

Decorette – Mechelen

-

Ten laste van ROYANER (eigenaar gebouw)

Schilderwerken diverse kantoorruimten

In Advance – Haren

-

Ten laste van de GOB

Reparatie sanitaire blokken

GOB – Facilities

-

Ten laste van de GOB
Vraag 2 :

Naast de hulp van de dienst Facilities van de GOB en de afspraken die gemaakt werden met de eigenaar van het gebouw, zijn werken uitgevoerd in eigen beheer via marktonderzoek.


Vraag 3 :

Via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking werd in 2019 met BELFIUS AUTO LEASE nv een operationele leasing afgesloten van een Volvo S60 R-design T8 Twin Engine Plug-in-Hybride. De maandelijkse huurprijs bedraagt 796,54 euro, inclusief btw en exclusief verzekering. De levering is voorzien in mei/juni 2020.

Eén dienstwagen (einde leasingcontract) werd niet hernieuwd in 2019.


Vraag 4 :

Installatieuitgaven 2019: 38.898,57 euro

Installatieuitgaven 2020 op 02/04/2020: 4.520,80 euro (saldofactuur Panisol – aanpassingswerken kantoorruimten)

Tot op heden zijn er verder geen werken of investeringen voorzien.


Vraag 5
:

Het dagelijks onderhoud van de kantoren wordt uitgevoerd door de firma ATALIAN – Anderlecht.
Factuurbedrag 30/03/2020: 2.422,83 euro


Vraag 6 :

De lijst van de mandaten van de medewerkers wordt tegen de vooropgestelde datum van 9/4/2020 overgemaakt aan het kabinet van Minister-president Vervoort.