Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de installatie van elektrische laadpunten in de straatverlichting.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 318)

 
Datum ontvangst: 10/02/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 13/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Verwijzing commissie Mobiliteit p.m.
13/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    In de meeste grote steden, waaronder Brussel, beschikken de meeste inwoners niet over een garage of privéparkeerplaats. Deze auto’s staan dus zowel overdag als ’s nachts op de openbare weg geparkeerd.

Deze situatie vormt een forse rem op de ontwikkeling van de elektrische mobiliteit, aangezien deze autobestuurders niet de mogelijkheid hebben om een elektrisch voertuig in de buurt van hun woning op te laden.

Het gebruik van het openbareverlichtingsnet vormt bij uitstek een interessant alternatief, dat een van de oplossingen zou kunnen zijn voor de ontwikkeling van de elektrische auto.

In 2014 heeft BMW in München het project Light & Charge gelanceerd, dat erin bestaat elektrische voertuigen op te laden aan lantaarnpalen met ledlichten: dankzij de energiebesparing door de leds kan het elektrisch vermogen worden gebruikt voor het opladen van elektrische auto’s zonder wijziging aan het bestaande elektriciteitsnet van de lantaarnpalen. Een interessant project dat geen grote infrastructuurwerkzaamheden vraagt, maar dat niet mogelijk is voor alle lantaarnpalen, aangezien die in de onmiddellijke nabijheid van een parkeerplaats moeten staan.

Momenteel blijkt de zogeheten technologie ‘SimpleSockets’ van de Duitse start-up Ubitricity voor laadpunten in stadslantaarnpalen met een maximaal vermogen van 4,6 kW de meest geschikte oplossing. Deze innovatieve oplossing bestaat uit een gepersonaliseerde laadkabel met een geïntegreerde elektriciteitsmeter, die de bestuurders van elektrische voertuigen kunnen bedienen. Met een app is facturatie op afstand mogelijk. Net zoals we een telefoonmaatschappij kiezen, die een factuur stuurt aan het einde van de maand, kunnen we onze elektriciteitsleverancier kiezen die ons de afrekening van ons verbruik stuurt. Voor dit alternatief moeten enkele voorwaarden vervuld zijn. De lantaarnpalen mogen niet te ver van een parkeerplaats staan om het voertuig te kunnen inpluggen en op deze palen moeten ledlichten worden geïnstalleerd om een oplaadaansluiting mogelijk te maken.

Graag stel ik u de volgende vragen:

- Wat is het beleid van het gewest inzake straatverlichting? Het idee van het Lichtplan is het energieverbruik te beperken door meer gebruik te maken van ledtechnologie. De installatie van de leds is een noodzakelijke voorwaarde om de lantaarnpalen te kunnen uitrusten met oplaadpunten. Hoe staat het met de overgang naar ledverlichting in het Brussels Gewest?

- In verband met het Lichtplan: is het geen goed idee om bij de overschakeling naar ledverlichting tegelijk oplaadpunten in de openbare verlichtingspalen te installeren? Wordt er een denkpiste in die zin bestudeerd, op een ogenblik dat het gewest achterloopt in de ontwikkeling van elektrische mobiliteit? Staan er in dit verband maatregelen op stapel? Zo ja, binnen welke termijn? Welke middelen worden hiervoor ingezet?

- Voert het gewest besprekingen met maatschappijen zoals Ubitricity? Zo ja, wat is het resultaat van deze contacten? Zo nee, is het gewest van plan om met deze bedrijven contact op te nemen? Wordt een publiek-privaat partnership overwogen?

Straatverlichting met oplaadpunten vormt een interessante oplossing voor de ontwikkeling van elektrische voertuigen, met name omdat ze geen grote infrastructuurwerkzaamheden vereist zoals het graven van sleuven.

 
 
Antwoord    De overgang naar ledverlichting voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is lopende. Voor alle nieuwe verlichting worden ledlampen gebruikt en bij vervangingen worden ook systematisch ledlampen geplaatst.

De integratie van laadpalen in openbare verlichtingspalen gaat momenteel gepaard met enkele technische beperkingen die vooraf moeten worden aangepakt. Zo staan de verlichtingspalen enkel ’s nachts onder spanning. Zonder aanpassingen aan de verlichtingskasten zouden de auto’s dus enkel ’s nachts worden opgeladen. De huidige verlichtingspalen zijn niet ontworpen om over een opening te beschikken voor de stekker om een auto op te laden. Dit zou namelijk een zwak punt in de structuur van de paal creëren. De verlichtingspalen zijn ook zelden goed geplaatst om een elektrische auto op te laden op een parkeerplaats zonder daarbij voetgangers te hinderen.

Desalniettemin maakt deze optie deel uit van de lopende denkoefeningen van de taskforce “oplaadpalen voor elektrische auto’s”.

Tot op heden is BM nog niet in gesprek gegaan met bedrijven zoals Ubitricity.