Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de indiening van klachten bij Brussel Mobiliteit.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 352)

 
Datum ontvangst: 16/03/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 19/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    In de pers verscheen geruststellende informatie over het aantal klachten die in 2019 bij Brussel Mobiliteit zijn ingediend. Het totaal aantal klachten tegen taxi’s, taxi’s uit andere gewesten en limousines in 2019 (303 klachten) lag immers lager dan in 2018 (359 klachten) en 2017 (465 klachten).

Toen we echter meer informatie wilden over de klachten van taxichauffeurs tegen passagiers, was het onmogelijk cijfers te verkrijgen. Brussel Mobiliteit lijkt over geen enkel cijfer te beschikken over agressie van passagiers tegen chauffeurs, terwijl die agressie wel bestaat.

In het online klachtenformulier van Brussel Mobiliteit voor de passagiers is een aantal redenen opgenomen zoals onbeleefd gedrag en verbale agressie, fysieke agressie, diefstal van geld of een voorwerp, racistisch of seksistisch gedrag. Dit zijn allemaal gedragingen waarvan ook chauffeurs het slachtoffer kunnen zijn. Moet ook elke chauffeur geen online klachtenformulier kunnen invullen? Moet er voor iedereen geen veilige omgeving worden gecreëerd? Is het gebrek aan taxichauffeurs in ons gewest niet gedeeltelijk te wijten aan de mogelijke perceptie dat met hen te weinig rekening wordt gehouden?

Mijn vragen zijn de volgende:

- Bevestigt u dat er momenteel bij Brussel Mobiliteit geen gegevens beschikbaar zijn over agressie van passagiers tegen taxi- of limousinechauffeurs?

- Hebben de taxi- of limousinechauffeurs van het Brussels Gewest de mogelijkheid om, naast een klacht in te dienen bij de politie, bij Brussel Mobiliteit respectloos, zelfs crimineel gedrag te melden?

- Als Brussel Mobiliteit geen klachten verzamelt van de taxi- en limousinechauffeurs, gebeurt dat dan wel door een andere administratie van het Brussels Gewest? Zo ja, welke en kunnen we beschikken over de cijfers en redenen voor deze klachten?
 
 
Antwoord    Wij nodigen u uit om de minister-voorzitter, de heer Vervoort, te bevragen over dit onderwerp aangezien hij bevoegd is voor dit onderwerp.