Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de weerslag van de digitalisering van de bankverrichtingen op de kwetsbare en oudere personen.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 218)

 
Datum ontvangst: 16/03/2020 Datum publicatie: 30/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 30/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    De afgelopen maanden hebben steeds meer bankkantoren de mogelijkheid afgebouwd om er rekeninguittreksels af te drukken en geld te storten. Kansarmen hebben echter niet altijd toegang tot een smartphone, computer of internetverbinding. En wie wel toegang heeft tot die hulpmiddelen, kan ze daarom nog niet per se gebruiken.

Het alternatief is duur: wie manueel zijn overschrijvingen doet of zijn rekeninguittreksels met de post laat opsturen, moet daarvoor voortaan tussen de 80 en 111 euro per jaar neertellen.

Laten we niet vergeten dat een bankrekening hebben een recht is, gegarandeerd door Europese wetteksten, en dat het de verantwoordelijkheid is van de Belgische staat en zijn verschillende bestuursniveaus dat mensen dat recht ook echt kunnen doen gelden en uitoefenen.

Mijnheer de minister, mijn vragen luiden als volgt:

1) Weet u hoeveel inwoners van het Brussels Gewest geen toegang hebben tot een smartphone of computer met internetverbinding?

2) Bent u van plan om een opleiding aan te bieden aan ouderen of mensen die niet mee zijn met de nieuwe technologieën, zodat ze die leren te gebruiken en ze op dat vlak zelfstandig worden?
 
 
Antwoord    Volgens een studie uitgevoerd door het BISA, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, hadden in juni 2019 8 op de 10 Brusselse gezinnen thuis toegang tot breedbandinternet (84%). Eurostat preciseert dat 89% van de Brusselse gezinnen, namelijk bijna 9 op de 10 gezinnen, thuis toegang hebben tot internet.

Mijn teams leggen momenteel de laatste hand aan een actieplan voor 2020-2024 om de digitale kloof voor de verschillende doelgroepen in het BHG te verkleinen: senioren, kwetsbare personen, personen met een handicap, vrouwen, jongeren en werkzoekenden.

Hier volgen enkele voorbeelden van initiatieven inzake bewustmaking en opleiding in verband met het gebruik van de banktoepassingen die georganiseerd zullen worden:

- In een aantal OCR’s zal de opleiding “Voyageuses du numérique” gegeven worden aan vrouwelijke senioren;

- 10 OCR’s met een label hebben gereageerd op een projectoproep om bewustmakingsinitiatieven uit te voeren voor de doelgroep van de senioren in 2020;

- Er zal een opleiding georganiseerd worden over de digitale bankdiensten voor de multimedia-animatoren van de OCR’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook voor de doelgroepen die vragende partij zijn, met inbegrip van de senioren. Deze opleiding is gepland voor het laatste trimester van het jaar.

- Er zullen partnerschappen met de bankactoren worden afgesloten om samen te werken aan een inclusieve digitalisering;

- ...