Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende werkzoekenden in opleiding in de periode van beperkende maatregelen.

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 228)

 
Datum ontvangst: 08/04/2020 Datum publicatie: 15/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Om de periode van beperkende maatregelen na te leven die werd opgelegd in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie, hebben de opleidingscentra van Bruxelles Formation hun deuren gesloten en de activiteiten die daar plaatsvonden opgeschort1. Bijgevolg heeft Bruxelles Formation op zijn website aangekondigd dat de lopende opleidingscontracten werden opgeschort. Terzelfder tijd konden de opleidingen en stages in bedrijven enkel nog doorgaan in de bedrijven die open zijn gebleven.

Graag zou ik van u nauwkeurigere feedback ontvangen over de impact voor de werkzoekenden van wie de opleiding werd onderbroken door de pandemie.

Bijgevolg heb ik de volgende vragen:

- Werden alle lopende opleidingscontracten opgeschort?

- Konden sommige opleidingen niet worden aangepast naar het elektronisch formaat en vanop afstand worden voortgezet?

- Wat betekent “de opschorting van de opleidingscontracten” concreet voor de betrokken werkzoekenden? Betekent dat dat zij zich opnieuw beschikbaar moeten stellen op de arbeidsmarkt en hun zoektocht naar werk moeten hervatten?

- Zullen de onderbroken opleidingen opnieuw starten wanneer de beperkende maatregelen voorbij zijn?

- Welke impact zal die opschorting hebben op de uitreiking van de opleidingsattesten? Welke aanpassingen zijn gepland om die impact zo klein mogelijk te maken?

- Wat is er voorzien voor werkzoekenden in individuele beroepsopleidingen bij bedrijven die gesloten zijn wegens de pandemie?


1 https://www.bruxellesformation.brussels/blog/covid19/
 
 
Antwoord    Alle face-to-face opleidingen die door Bruxelles Formation of zijn partners worden gegeven, werden inderdaad stopgezet en bijgevolg werden de opleidingsovereenkomsten opgeschort.
Meer dan 800 stagiairs die reeds in opleiding waren op het ogenblik van de quarantaine hebben echter op afstand hun opleiding bij Bruxelles Formation of een van zijn partners kunnen verderzetten.

Het betreft hoofdzakelijk opleidingen van administratieve bediende maar ook:

- andere opleidingen van BF Bureau en Diensten, zoals suite Office burotica en boekhouder;
- opleidingen van BF Management, zoals self leadership, bedrijfscommunicatie, beheerder werving en selectie, opleidingsbeheerder en opleider;
- opleidingen van BF Construction zoals residentieel elektrotechnisch installateur en theorie van ketels (deeltijds);
- opleidingen van BF Stadsberoepen, zoals bewakingsagent, web en mobile app developper en e-marketing, en e-verkoop,
- opleidingen in digitale vaardigheden, zoals webmaster;
- deeltijdse opleidingen: gezinshulp, verzorger, assistent kinderopvang, boekhoudtechnicus, technicus kantoorautomatisering, reisagent, slager, enz.

De stagiair wiens opleidingsovereenkomst is opgeschort, moet zich niet opnieuw beschikbaar stellen op de arbeidsmarkt.

Onder schorsing van de overeenkomst moet worden verstaan dat de stagiair wel gedekt blijft door zijn opleidingsovereenkomst, maar dat hij is vrijgesteld van het volgen van een opleiding in het centrum. Dit betekent dus dat hij blijft profiteren van de dekking van de overeenkomst met name met betrekking tot de vrijstelling van beschikbaarheid. Hij profiteert echter niet van de uurvergoeding of verplaatsingskosten.

Zodra de gezondheidscrisis het toelaat, zullen de opgeschorte opleidingen opnieuw van start gaan.

De opschorting van de opleidingsovereenkomsten heeft geen invloed op de afgifte van de certificaten, afgezien van het uitstel van de datum naar aanleiding van de opschorting.

Voor de IBO’s en wanneer de onderneming moest sluiten, wordt de opleidingsovereenkomst opgeschort totdat de activiteiten van de ondernemingen worden hervat, tenzij de overeenkomst op afstand kan uitgevoerd worden.

Volgens de gegevens beschikbaar op 17 april 2020, werd 48% van de overeenkomsten voortgezet ofwel door telewerken ofwel door de veiligheidsmaatregelen ter plaatse na te leven en werd 33% opgeschort (voornamelijk horeca- en non-foodbedrijven). 31 overeenkomsten (6%) werden verbroken waarvan 9 vanwege de pandemie. We zien dus dat werkgevers de overeenkomsten willen hervatten zodra dit toegelaten is. Bovendien heeft de werkgever voor 77 stagiairs besloten om hen aan te werven onder arbeidsovereenkomst (13%).