Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het dragen van maskers binnen bedrijven.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 120)

 
Datum ontvangst: 20/04/2020 Datum publicatie: 22/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het Waals Gewest anticiperen de bedrijven nu al op de heropstart en het feit dat ze hun werknemers terug zullen verwelkomen en dus hun personeel zullen uitrusten met chirurgische maskers. Volgens de directeur-generaal van de Union wallonne des entreprises kan het dragen van maskers, ook al is het niet verplicht, de werknemers geruststellen en de hervatting van de activiteiten bevorderen. De Union wallonne des entreprises heeft dus een eerste bestelling geplaatst voor verschillende chirurgische maskers voor bedrijven in het zuiden van het land.

Daarom wil ik u de volgende vragen stellen:

- Wat is er op het Brussels niveau gepland om de hervatting van de activiteiten in de bedrijven en dus de veilige terugkeer naar het werk van het personeel te stimuleren?

- Zijn er in dezelfde geest ook plannen om de Brusselse bedrijven uit te rusten met maskers? Zijn er in dat verband contacten gelegd tussen Hub.brussels en 1819 met de UCM in het bijzonder? Zo ja, wat vloeit voort uit die contacten? Welke middelen zullen worden ingezet? Is er een gegroepeerde bestelling voor bedrijven gepland?

- Is er een evaluatie gemaakt van het aantal maskers dat nodig is om het personeel van de bedrijven in alle veiligheid weer aan het werk te kunnen zetten? Zo ja, hoeveel maskers zijn er dan nodig? Welk budget vertegenwoordigt dat voor de bedrijven? Wordt er steun gepland of onderzocht om de kosten van deze maatregel te vergoeden? Zo ja, welke?

- Wordt het dragen van maskers binnen FabLabs en Citydev aangeraden? Zo ja, welke maskers worden gebruikt binnen de FabLabs? Hoe werden zij bezorgd? Hoeveel maskers zijn er verstrekt?
 
 
Antwoord    De economische gevolgen van de veiligheidsmaatregelen in het kader van de strijd tegen COVID-19 zijn immens en worden beïnvloed door de verdere verspreiding van de ziekte en de vermindering van het aantal besmettingen. Dit betekent dat, wanneer thuiswerken onmogelijk is, de activiteiten alleen kunnen voortgezet of hervat worden indien de veiligheidsmaatregelen nageleefd worden. De preventiemaatregelen op de werkvloer zijn afhankelijk van de activiteiten die er worden uitgevoerd en worden door de werkgevers, desgevallend na een akkoord tussen de sector en de vertegenwoordigers van het personeel, toegepast.

U vindt alle nuttige inlichtingen hierover op de website van de dienst 1819. Deze informatie wordt voortdurend bijgewerkt en de ondernemingen kunnen de adviseurs van deze dienst tijdens de week contacteren om hen hun vragen te stellen door te bellen naar 1819 of door een e-mail te sturen.

Hub.brussels heeft de potentiële producenten geïdentificeerd en alle informatie over de producenten van maskers, gelaatsschermen, hydroalcoholische gels en communicatiemateriaal over de veiligheidsvoorschriften wordt gepubliceerd op de website 1819: https://1819.brussels/nl/blog/coronavirus-waar-beschermingsmateriaal-vinden. Ondernemers, handelaars, zelfstandigen, verenigingen en/of federaties kunnen er bij de opgegeven producenten (gezamenlijke) bestellingen doorgeven van het gewenst materiaal zodat de kwaliteit van de te leveren producten verzekerd wordt. Er werd hierover geen contact opgenomen met UCM.

Met betrekking tot het aantal nodige mondmaskers: het Brussels Gewest telt volgens de statistieken van het BISA (voor het jaar 2018) 622.145 loontrekkenden en 84.105 zelfstandigen. Als men ervan uitgaat dat minstens 2 (wasbare) stoffen maskers per werknemer nodig zijn voor een periode van 2 maanden (20-25 wasbeurten per masker), betekent dit dat ongeveer 1.412.500 maskers nodig zijn om deze mensen opnieuw veilig te laten werken. De gemiddelde kostprijs per masker bedraagt 4 euro, waardoor de totale uitgave 5.650.000 euro bedraagt.

Het noodzakelijk budget per onderneming wordt bepaald dor het aantal werknemers en kan op minstens € 8 per werknemer voor een periode van 2 maanden geraamd worden.

Wat fablabs en citydev.brussels betreft, is de algemene instructie tot het dragen van een masker aan te bevelen, overeenkomstig met het ministerieel besluit van 05 juni 2020 dat het ministerieel besluit van 23 maart 2020 wijzigt inzake noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Op dit moment heeft citydev.brussels geen verplichting tot dragen van het masker ingevoerd, gezien dat de regels voor fysieke afstand worden gerespecteerd. Er werd alsnog een bestelling van 250 chirurgische maskers geplaatst en ontvangen.