Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de audits bij Net Brussel.

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 288)

 
Datum ontvangst: 02/04/2020 Datum publicatie: 26/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 26/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds het begin van de zittingsperiode wordt het Agentschap Net Brussel aan een bijzondere vorm van toezicht onderworpen met het oog op een meer dan nodige interne hervorming.

Om die hervorming tot een goed einde te brengen, werden drie audits besteld: een over de analytische boekhouding, een over de structuur en ten slotte een derde over het personeel.

De resultaten van de eerste audit over de analytische boekhouding moeten op heden bekend zijn.

De tweede audit moest tegen eind 2019 klaar zijn. Aan de derde audit zou momenteel de laatste hand worden gelegd.

Door de pandemie van het coronavirus en de crisissituatie die daaruit voortvloeit heeft ons Gewest een aantal projecten on hold gezet.

- Naar aanleiding hiervan zou ik graag weten wat de staat van vooruitgang is van de derde audit?
 
 
Antwoord    Wat betreft de 3e audit, de zogenaamde audit op het personeel, die aan Berenschot werd gegund, vond de kick-off medio januari plaats en heb ik een brief gestuurd naar de organisaties die werden gesolliciteerd voor de benchmarking, met het verzoek om deel te nemen.

Deze organisaties hebben positief gereageerd.

Het einde van de audit was gepland voor mei.

De werkveldobservaties hadden echter moeten plaatsvinden op het moment dat de lock-down van toepassing is geworden.

Aangezien de omstandigheden en met name de verkeersomstandigheden, niet meer representatief zijn, moeten we deze observaties uitstellen tot na het einde van de lock-down.