Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende steun aan de aardappelsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 295)

 
Datum ontvangst: 04/05/2020 Datum publicatie: 16/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De pers bericht over de problemen die de aardappelsector, ook in het buitenland, tijdens de coronapandemie ondervindt.

De Belgen worden opgeroepen om twee keer per week frietjes te verorberen om de aardappeltelers te steunen.

De oproep gaat uit van Romain Cools, secretaris-generaal van Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en –verwerking.

"We kijken samen met de supermarkten of we een campagne kunnen starten om de Belgen te vragen iets te ondernemen voor de sector door tijdens de coronacrisis twee keer per week frietjes - vooral diepvriesfrietjes - te eten".

Naast deze naïeve aanpak rijzen er ook economische en gezondheidskwesties.

Het probleem is grotendeels te wijten aan een daling van de vraag naar diepvriesaardappelen, die goed zijn voor ongeveer 75% van de verwerkte aardappelen in België.

Diepvriesfrieten behoren duidelijk tot de categorie van de verwerkte producten (waarvan het invriezen de impact van het product op het klimaat aanzienlijk vergroot...) en zeker niet tot de categorie van de verse en gezonde producten die door Good Food worden gepromoot.

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Bent u benaderd door aardappeltelers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

- Bent u benaderd door aardappeltelers van buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

- Is er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gewestelijke steuncampagne voor de aardappelsector aan de gang of is er een gepland?

- Zo ja, zal de steun coherent zijn met de Good Food-strategie door de verwerkte producten uit te sluiten?
 
 
Antwoord    1)
Nee, ik ben niet benaderd door aardappeltelers.


2)
Nee, ik ben niet benaderd door aardappeltelers.


3)
Momenteel loopt er geen gewestelijke ondersteuningscampagne van dit type en ze wordt ook niet overwogen. Daarentegen is er wel specifieke financiële steun gepland, in de vorm van een premie, voor ondernemingen die actief zijn in de primaire productie van landbouwproducten en in de aquacultuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


4)
De bovengenoemde steun heeft betrekking op alle ondernemingen die actief zijn in de primaire productie, met inbegrip van aardappelen. De ondersteuning van de primaire productie is in overeenstemming met de ‘Good Food’-strategie.