Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanleg van 40 km extra fietspaden.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 380)

 
Datum ontvangst: 12/05/2020 Datum publicatie: 22/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 19/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 29 april vernamen we dat in Brussel de komende maanden 40 km extra fietspaden zullen worden aangelegd, onder meer om het openbaar vervoer tijdens de afbouwfase te ontlasten.

Dit is natuurlijk goed nieuws en het alternatief van de fiets lijkt inderdaad aantrekkelijk.

Graag een antwoord op volgende vragen:

Dit fietsplan lijkt zich toe te spitsen op de toegangswegen naar de hoofdwegen en het centrum, is het mogelijk om de locaties van deze nieuwe fietspaden precies te kennen? Werden de gemeenten geraadpleegd?
 
 
Antwoord    In het kader van de creatie van 40 km extra fietspaden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden er voornamelijk inrichtingsplannen (Mobility Covid-19) bestudeerd voor de grote assen die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden beheerd. De uitvoering van deze inrichtingen is lopende en strekt zich uit in de tijd afhankelijk van de programmering van de werken.

De projecten voorzien in tijdelijke inrichtingen op de volgende assen:

- Tervurenlaan
- Belliardstraat (tussen de Etterbeeksesteenweg en de Oudergemselaan)
- Louizalaan
- Emile Demotlaan
- Kongolaan
- Terhulpsesteenweg en Delleurlaan (tussen de Woudlaan en Wienerplein)
- Keizer Karellaan
- Parkway E40
- Louizarotonde
- Zuidlaan (kant buiten de Vijfhoek)
- Vilvoordselaan
- Lambermontlaan en Wahislaan (richting Van Praet tussen de Leopold III-laan en de Max Roosstraat en ventweg naast Josaphat park)
- Sylvain Dupuislaan
- Maria Groeninckx-De Maylaan
- Louis Mettewielaan (tussen de Vrijheidslaan en het Bastogneplein)
- Emile Bossaertlaan
- Jacques Sermonlaan
- Lakense Laan
- De Smet de Naeyerlaan (tussen de Lakense Laan en de Leopold I-straat)
- Louis Schmidtlaan


Werden de gemeenten geraadpleegd?

De plannen werden intern bij Brussel Mobiliteit bestudeerd, met de steun van een expert verkeersveiligheid, er werd een veiligheidsaudit uitgevoerd en ook werd het advies van de DBDMH gevraagd.

De betrokken gemeenten werden via briefwisseling op de hoogte gebracht van de opmaak van deze Mobility Covid-19-inrichtingsplannen, zodra ze werden goedgekeurd door het Gewest. Sommige plannen moeten nog worden bezorgd. Alle plannen worden doorgestuurd aan de gemeente(n) voor de uitvoering.Tijdens het proces kan bijkomend contact worden gelegd.
Ter herinnering: Al deze ingrepen zijn op basis van de wegspecialisatie in Good Move, het is te zeggen specifiek het FietsPLUS netwerk en in enkele gevalle het OV PLUS of COMFORT netwerk.