Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het afleggen van het rijexamen.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 391)

 
Datum ontvangst: 22/05/2020 Datum publicatie: 01/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 29/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De lockdown die we tijdens deze coronaviruscrisis hebben meegemaakt, dwong veel Brusselaars om thuis te blijven. Ook het examencentrum voor het rijbewijs heeft tijdens de crisis zijn deuren gesloten.

Tussen de theoretische en de praktische vergunning ligt een termijn die in acht moet worden genomen. Werden deze termijnen verlengd na de tijdelijke sluiting van de examencentra?
 
 
Antwoord    Een besluit werd in eerste lezing aan de regering voorgelegd en ligt momenteel bij de Raad van State, en heeft als doel om de situatie na de lockdown op het gebied van rijopleiding te regulariseren. Het ontwerpbesluit voorziet er meer bepaald in dat de geldigheidsduur van slaagattesten van het theoretisch examen die vervallen tussen 13 maart en 31 augustus 2020 verlengd wordt tot 30 september 2020.

Verder zal de maximumduur van de stage als bepaald in de artikelen 2.2.4 tot 2.2.6 van het BBHR van 29 maart 2018 betreffende de rijopleiding en het rijexamen van de categorie van motorvoertuigen B en bepaalde aspecten voor alle categorieën van motorvoertuigen niet in aanmerking genomen worden tot 30 september 2020.