Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gevaar van robotmaaiers voor egels.

Indiener(s)
Ingrid Parmentier
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 326)

 
Datum ontvangst: 22/05/2020 Datum publicatie: 09/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 08/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Onlangs berichtte de pers over de ontdekking van egels die dikwijls dodelijk gewond waren, als gevolg van het gebruik van robotmaaiers1-2-3. Omdat ze hun gewoonte bij gevaar volgen, hebben egels die een dergelijk toestel tegenkomen de neiging om zich op te rollen, wat hen niet beschermt. Bovendien zijn sommige modellen zo stil dat de dieren ze niet als een gevaar herkennen. Meestal vermeldt de reclame voor deze maaiers een automatisch detectiesysteem voor dieren, maar dat lijkt de ongelukken dus niet te voorkomen.

De egel, die reeds veel te vaak slachtoffer is van het autoverkeer, had die extra vijand echt niet nodig.

Aangezien egels dikwijls ‘s nachts actief zijn, kan een maatregel ter voorkoming van dit soort ongelukken zijn om deze robotmaaiers niet ’s nachts te laten rondrijden.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

- Hebt u meldingen gekregen van door robotmaaiers gewonde of gedode egels in Brussel?

- Het lijkt mogelijk om het gebruik van dit soort machines ’s nachts te verbieden via het gemeentelijk politiereglement. Zou het mogelijk zijn om het ook op gewestelijk niveau te verbieden? Idealiter zou het gebruik van die maaiers verboden moeten zijn voor 10 uur ’s ochtends en na 17 uur.

- De website van Leefmilieu Brussel heeft een pagina “mijn tuin”. Hebt u overwogen een fragment daaraan toe te voegen voor bewustmaking hieromtrent?


1 https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200417_01467867/la-tondeuse-robot-serial-killer-de-herissons
2 https://www.flair.be/fr/lifestyle/animaux/la-regle-a-respecter-pour-ne-pas-blesser-les-herissons-avec-votre-tondeuse-robot/
3 https://www.rtbf.be/info/regions/detail_le-robot-tondeuse-a-gazon-nouveau-tueur-en-serie-de-herissons?id=10500456
 
 
Antwoord    1)

Het KBVBV van Anderlecht, dat een revalidatiecentrum voor wilde dieren beheert, heeft aan onze administratie gemeld dat er in mei 2020 verschillende gevallen van egels naar het centrum zijn gebracht.

Allereerst moet worden gecontroleerd of deze verwondingen het gevolg zijn van het gebruik van grasmaaiers of van een bacteriële infectie. Er wordt dan ook onderzoek gedaan door Sciensano en universiteiten in deze zin.


2)

Elk voorgesteld verbod zal moeten worden onderworpen aan een voorafgaande effecten- en opportuniteitsbeoordeling en zal het subsidiariteitsbeginsel moeten naleven.


3)

De websitepagina ‘mijn tuin’ tracht de lezer, bij wijze van introductie, een beknopt overzicht te geven over hoe men een tuin op een natuurvriendelijke en duurzame manier kan aanplanten, aanleggen en onderhouden. Vanop deze pagina kan men doorklikken naar andere pagina’s of documenten die meer gedetailleerde informatie bevatten. Onderaan de pagina is bijvoorbeeld de brochure ‘Een natuurlijke en gezellige tuin’ te vinden, met gerichte informatie voor egels in tip 19 (‘Stel uw tuin open voor insecteneters’). Ook op andere pagina’s wordt informatie gegeven over hoe het leefgebied van egels kan worden verbeterd.

Mijn administratie is zich ervan bewust dat deze informatie momenteel te gefragmenteerd en te onoverzichtelijk is. Daarom wordt gewerkt aan een nieuwe ‘egelpagina’, die recente informatie zal bevatten over de verspreiding in het Brusselse gewest, de verstoringen en de te nemen maatregelen. Hierin zal aandacht worden geschonken aan het aspect van de automatische grasmaaiers en de bacteriële infectie.