Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende bescherming van de egels.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 331)

 
Datum ontvangst: 13/05/2020 Datum publicatie: 09/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 08/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Europese egel is een beschermd dier dat sterk geapprecieerd wordt door tuiniers, aangezien hij onvermoeibaar slakken, spinnen, wormen en andere insecten verslindt die onder controle moeten worden gehouden. De egel speelt aldus een cruciale rol voor de biodiversiteit en draagt bij tot het evenwicht van de groene ruimten.

Het voorjaar 2020 zou bijzonder dodelijk zijn voor onze kleine stekelige vrienden. De reden daarvoor zijn de robotmaaiers, waarvan de prijzen democratischer zijn geworden en waarvan het mes de egels ernstig kan kwetsen.

Toch zou er een zeer eenvoudige manier zijn om die slachtpartij te vermijden. Aangezien de egel een nachtdier is, zou het volstaan om het gazon na 10 uur 's morgens en uiterlijk tot 17 uur 's namiddags te maaien. Over enkele weken gaan de vrouwtjes met hun jongen op stap gaan en dreigen de ongevallen met deze bedreigde diersoort, waarvan de populatie de laatste jaren drastisch is gedaald, toe te nemen.

Bent u op de hoogte van het probleem? Wat doet Leefmilieu Brussel om de Brusselaars bewust te maken van het belang van het voortbestaan van de egels? Worden er bewustmakingsacties opgezet ten aanzien van de eigenaars van robotmaaiers om ze niet te gebruiken tussen 17.00 ’s namiddags en 10.00 uur 's morgens? Bestaat er een onderzoek dat de egelpopulatie in het Brussels Gewest beter in kaart brengt?
 
 
Antwoord    1)

Leefmilieu Brussel heeft sinds jaren een overheidsopdracht met de LRBPO in verband met verzwakte, wilde dieren. Meer bepaald gaat het om terreininterventies voor het ophalen van verzwakte wilde dieren in de gewestelijke groene ruimten, het transport naar en de behandeling in het revalidatiecentrum te Anderlecht, en het opnieuw loslaten in de natuur op de plaats waar het dier oorspronkelijk werd gevonden.

De medewerkers signaleerden mijn administratie dat er in mei 50 verwonde egels werden binnengebracht, een uitzonderlijk hoog aantal (‘du jamais vu’). Ze plaatsen er wel een kanttekening bij, namelijk dat de verwondingen waarschijnlijk te wijten zijn aan een bacteriële infectie, en niet door het in contact komen met grasmaaiers. Momenteel wordt deze piste onderzocht door onderzoekers van de Universiteit Gent, Université de Liège en UZ Brussels. De eerste onderzoeksresultaten zijn nog niet gekend.


2)

Leefmilieu Brussel zet verschillende communicatiekanalen in om de burgers te informeren en hen te sensibiliseren in verband met het behoud van populaties van wilde dieren. Er bestaan verschillende brochures en websitepagina’s die trachten de burger te inspireren en te motiveren om een natuurvriendelijke en duurzame tuin, moestuin, terras, koer of geveltuintje aan te leggen en te onderhouden. Heel wat van deze maatregelen zijn algemeen, zoals het aanleggen van inheemse struiken, en komen een veelheid van soorten ten goede. In de Brochure ‘een natuurlijke en gezellige tuin’ wordt concreet ingegaan op de noden van insecteneters, waaronder de egel. Momenteel wordt werk gemaakt om een aantal aanbevelingen in verband met de egels te bundelen en te presenteren via een nieuwe websitepagina. Deze zal binnenkort op de website verschijnen.


3)

De meest recente Brusselse zoogdierenatlas leverde heel wat informatie over de verspreiding en de ecologie van de Brusselse egelpopulatie. Er wordt uitleg gegeven over biotoop en voedselkeuze, verblijfplaatsen, sociale organisatie en activiteit, en de voortplanting en overleving.

Al deze informatie zal consulteerbaar zijn op de in aanmaak zijnde websitepagina.