Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het onderzoek ter bestrijding van de pandemie

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 141)

 
Datum ontvangst: 07/05/2020 Datum publicatie: 17/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 16/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 22 april 2020 maakte de Waalse regering 25 miljoen euro vrij voor onderzoeksprojecten ter bestrijding van de pandemie.

In dezelfde lijn zegt Innoviris ook onderzoek en industriële innovatie te willen aanmoedigen en ondersteunen als reactie op deze ongekende gezondheidscrisis.

Er is een programma geopend voor R&D-projecten die gericht zijn op covid-19 op de volgende gebieden: vaccinatie, geneesmiddelen en behandeling, medische hulpmiddelen en ziekenhuis- en medische producten en apparatuur (met inbegrip van ventilatoren, beschermende kleding en diagnose-instrumenten, ontsmettingsmiddelen en tussenproducten).

Bijzondere voorwaarden zijn van toepassing: een financieringspercentage van 80% voor alle projecten, of het nu gaat om industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling en ongeacht de omvang van het bedrijf, of een verhoging van 15% voor grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden met onderzoeksorganisaties of andere bedrijven.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk project dat in het kader van dit programma vóór 1 augustus 2020 wordt ingediend. De financiering van Innoviris is bedoeld om de kosten van R&D, octrooiaanvraag en klinische validatie in verband met deze activiteiten te dekken.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Welk budget is er voor deze maatregel uitgetrokken? Binnen welk budget?

- Hoeveel bedrijven hebben het formulier dat beschikbaar is op de Innoviris-website al ingediend? Hoeveel mensen zijn betrokken bij het beheer van dit programma? Hoe worden de bijeenkomsten tussen de projectleiders en Innoviris georganiseerd om het beginproject te analyseren?

- Als de aanvraag positief wordt beoordeeld, is het de bedoeling dat deze aan de overheid wordt voorgesteld voor financiering. De betaling zal in verschillende schijven gebeuren tijdens de uitvoering van het project. Is het aantal projecten dat aan de overheid wordt voorgesteld begrensd? Wat is de termijn voor validatie door de overheid? Wat zijn de voorwaarden voor de betaling in schijven? Hoeveel schijven worden per project gepland?

- Onder de voorwaarden is voorzien in een toeslag van 15% in het geval van grensoverschrijdende samenwerking met onderzoeksorganisaties of andere bedrijven. Met welke landen zijn projecten ingediend? Worden bovendien samenwerkingsverbanden met de andere twee Gewesten overwogen of aangemoedigd? Zo ja, welke?

- De sectoren voor herstel omvatten digitale technologieën en duurzame ontwikkeling. Welke budgetten worden in 2020 toegewezen aan onderzoek in deze sectoren? Welke extra inspanningen worden overwogen om de opkomst van nieuwe bedrijven te stimuleren?
 
 
Antwoord    Hieronder vindt u de verduidelijkingen die we kunnen geven over de COVID-19-gerelateerde onderzoeksprojecten die door Innoviris worden ondersteund.

Het maximale begrotingskader dat door de Europese Commissie is toegekend voor deze oproep voor projecten in reactie op de gezondheidscrisis is vastgesteld op 4 miljoen euro. Het is echter belangrijk op te merken dat het hier niet gaat om een bijkomende specifieke enveloppe die ter beschikking is gesteld, maar om de aanwending van een reeds bestaand instrument en een deel van de bijbehorende begrotingsmiddelen. Deze oproep komt namelijk overeen met de activering, voor de in aanmerking komende COVID-19-projecten, van de bijzondere voorwaarden voor de gebruikelijke O&O-projecten. Deze projecten zullen worden gefinancierd via het huidige budget voor industriële projecten.

Het is op dit moment nog onmogelijk om een schatting te maken van het budget dat daadwerkelijk zal worden aangewend. De huidige ramingen, die zullen moeten worden geverifieerd nadat de dossiers zijn onderzocht, lijken te wijzen op aanvragen voor een bedrag van maximaal 2 miljoen euro. Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden over mogelijke projecten, maar er zijn nog geen projecten formeel ingediend. De uiterste datum voor indiening is 31 juli 2020.

In termen van personele middelen wordt hiermee ongeveer 0,25 VTE gemobiliseerd. De daadwerkelijke mobilisatie van het team zal nauwkeuriger kunnen worden ingeschat op basis van het aantal ingediende dossiers.

Het proces voor het onderzoek van de dossiers is als volgt: Analyse van de subsidiabiliteit, ontmoeting met de projectdrager, verdediging voor een jury met een externe deskundige voor de projecten die als industrieel onderzoek zijn ingedeeld. Er staat geen limiet op het aantal gefinancierde projecten, maar wel op de beschikbare begrotingsmiddelen. De projecten moeten voor 31 december 2020 worden goedgekeurd.

Om de vrijgave van de schijven te valideren, moet worden aangetoond dat het project goede vooruitgang boekt ten opzichte van het werkprogramma dat tijdens de door Innoviris uitgevoerde analyse is gevalideerd en moeten de werkelijke kosten van het project over de door de vorige schijf bestreken periode worden verantwoord. Het aantal schijven varieert, afhankelijk van de totale duur van het project, van drie tot vijf.

Voorlopig zijn er geen projecten in samenwerking met een ander land aangehaald. We nemen echter ook deel aan de Europese oproep Eureka Covid-19 (https://innoviris.brussels/fr/news/eureka-covid-19-call-2). Wat de samenwerking met de andere twee gewesten betreft, is dit heel goed mogelijk, hoewel dit niet leidt tot een verhoging van het financieringspercentage (door de EU opgelegde regel). In dit geval zal elk gewest zijn projectpartners moeten financieren.

De gewestelijke RDI-budgetten die door Innoviris worden toegekend, zijn niet gesegmenteerd op sectorale basis. Het is daarom moeilijk deze vraag te beantwoorden voor de toekomst.

Toch kunnen we enige basisinformatie geven:

- digitaal vertegenwoordigt ~60 tot 70% van de onderzoeksfinanciering aan ondernemingen;
- Innoviris heeft dit jaar de projectoproep ‘Joint R&D Project’ gelanceerd: Industry of Tommorow: Green, Human and Smart. Het budget voor deze oproep wordt geraamd op 6 miljoen euro.