Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gevolgen van de droogte in Vlaanderen.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 336)

 
Datum ontvangst: 02/06/2020 Datum publicatie: 13/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 13/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    België staat op de 23ste plaats in de rangorde van 164 landen volgens de onderzoekers van het World Resources Institute in de Verenigde Staten. In dit verslag worden de risico's van waterschaarste, droogte en rivieroverstromingen gemeten. Op wereldvlak is België, en dan vooral Vlaanderen, een slechte presteerder.

Vlaanderen gaat dood van de dorst, dat is wat de pers de laatste dagen meldt. Twee derde van de meetstations daar registreren een "laag tot zeer laag" niveau. Het grondwaterpeil is in één maand tijd in 9 van de 10 stations gedaald. Maar terwijl sommige Vlaamse provincies de wateronttrekking op bepaalde plaatsen beginnen te verbieden, zou Wallonië zich geen zorgen hoeven te maken.

In 2018 kochten de Vlaamse watermaatschappijen echter 34,1 en 27,8 miljoen kubieke meter van respectievelijk Brussel en Wallonië, aldus het tijdschrift Médor.

Kan u in het licht van deze situatie zeggen hoe het staat met Brussel? Dreigt de waterschaarste in Vlaanderen een impact te hebben op de Brusselaars? Ook al lijkt er geen watertekort te heersen, wat wordt er op het niveau van het Gewest gedaan om de inwoners te sensibiliseren om dit basisgoed spaarzaam te consumeren?
 
 
Antwoord    De watervoorziening in Brussel is onder controle.

VIVAQUA houdt de situatie dagelijks in de gaten en haar deskundigen maken korte-, middellange- en langetermijnprognoses om de capaciteit te evalueren van het productieapparaat om structureel in de waterbehoefte te blijven voorzien.

Dit wordt het Water Quantity Plan (WQP) genoemd.

De eerste fase (2020-2025) van het WQP is net afgerond en toont aan dat het productieapparaat is afgestemd op de beoogde leveringen (voor zover er geen ernstig operationeel incident plaatsvindt).

We moeten ons dus geen zorgen maken in de nabije toekomst.

VIVAQUA heeft nu genoeg water om aan de vraag van al haar abonnees te voldoen en om haar groothandelsverkoopcontracten voor water te respecteren.


De intercommunale beschikt over een voldoende grote productiemarge om het hoofd te kunnen bieden aan situaties van toegenomen verbruik.

De redenen hiervoor zijn de volgende:

- VIVAQUA beschikt over een zeer gediversifieerd productieapparaat, dat bestaat uit 26 waterwinningssites, waarvan het overgrote deel in Wallonië ligt. Vivaqua vangt zowel oppervlaktewater als grondwater op. De ondergrondse waterwinningen zijn voldoende verspreid over heel Wallonië en zijn zeer gediversifieerd. VIVAQUA beschikt ook over waterwiningsreserves die een grote flexibiliteit in de bevoorrading mogelijk maken.

- De grote (maar ongelijk op het Waals grondgebied verdeelde) regenval op het einde van de winter van 2019-2020 heeft het mogelijk gemaakt om het Waalse grondwater dat door VIVAQUA worden geëxploiteerd op peil te brengen. Deze regenval heeft het mogelijk gemaakt om het volledige (bijv. in de Condroz) of een deel van het (bijv. in het Mons-bekken) watertekort van de afgelopen jaren weg te werken.


In tegenstelling tot andere plaatsen, is Brussel een stedelijke omgeving waar men minder te maken heeft met acute pieken in de consumptie als het warm en droog is, zoals het geval is in regio's waar de landbouwsector, die veel water nodig heeft als het droog is, zeer aanwezig is.

Dit mag de verdere bevordering van rationeel en duurzaam watergebruik niet in de weg staan.

Leefmilieu Brussel heeft een brochure getiteld "10 watertips" gepubliceerd, evenals een specifiek dossier in de Gids Duurzame Gebouwen en zal niet aarzelen om nog meer te communiceren (via haar website en sociale netwerken) in geval van een nieuwe droogteperiode tijdens de zomermaanden.