Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het beroepenpunt.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 303)

 
Datum ontvangst: 15/06/2020 Datum publicatie: 16/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 16/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sedert 5 maart 2018 heeft het beroepenpunt zich in de Astrotoren gevestigd, met de bedoeling een ruimte te zijn voor ontdekking en oriëntatie.

Het verwelkomt dan ook veel bezoekers die informatie en advies zoeken voor hun beroepsoriëntatie. Het publiek is gevarieerd, van jongeren in de schoolleeftijd tot studenten, werkzoekenden en werknemers die op zoek zijn naar omscholing.

Dit beroepenpunt biedt drie soorten acties aan: individueel advies, collectieve activiteiten en een ruimte met documentaire en digitale middelen.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Welke cijferdoelstellingen heeft het beroepenpunt? Wat zijn de resultaten tot nu toe? Wat zijn de doelstellingen met betrekking tot de bezoeken? Is het aantal bezoeken in 2 jaar tijd toegenomen? Wat zijn de openingstijden van het beroepenpunt? Wat zijn de communicatiemiddelen over het bestaan ervan en waar zijn ze toegankelijk? Wat is de jaarlijkse financiering van het beroepenpunt? Hoe is het gestructureerd? Wat is het budget?

- Welke private partners zijn vertegenwoordigd binnen het beroepenpunt? Wat is de verhouding tussen private en publieke partners?

- Hoeveel individuele adviseurs heeft het beroepenpunt? Waar komen deze adviseurs vandaan? Wat is de verhouding tussen adviseurs van private en openbare instellingen?

- Zijn de nieuwe opleidings- en tewerkstellingscentra zoals DigitalCity.brussels (opleidings- en tewerkstellingspool voor ICT - ICT) of Technicity.brussels (opleidings- en tewerkstellingspool voor ICT voor technologische beroepen) in het beroepenpunt vertegenwoordigd? Hoeveel activiteiten worden door deze centra binnen het beroepenpunt aangeboden? Komen individuele adviseurs uit deze centra?

- Hoe trekt het Gewest, via het beroepenpunt, werkzoekenden aan voor knelpuntberoepen? Wordt voorrang gegeven aan activiteiten die gericht zijn op deze beroepen? Zo ja, wat zijn deze evenementen en hoeveel zijn er gehouden?

- Het beroepenpunt verwelkomt ook een jong publiek. Wordt voor dit publiek prioriteit gegeven aan het aanbieden van activiteiten die STEM en digitaal aanspreken? Zo ja, hoeveel activiteiten hebben dit jaar plaatsgevonden? Welke maatregelen heeft het beroepenpunt in het algemeen genomen om jongeren aan te moedigen een loopbaan in STEM en digitale technologie te beginnen? Welke middelen worden in dit verband ingezet? Hoeveel jongeren werden in twee jaar tijd verwelkomd?

- Was het beroepenpunt in staat zich te organiseren tijdens de Covid-19-crisis? Werd de individuele begeleiding gehandhaafd? Werden videoconferentiegesprekken georganiseerd? Zo ja, hoeveel?

Het beroepenpunt is een interessant instrument dat niet alleen kan dienen om werkzoekenden goed te begeleiden naar de beroepen van morgen, maar ook naar de knelpuntberoepen, en om jongeren aan te moedigen een digitale en in STEM/technische loopbaan te beginnen, vaardigheden die morgen nodig zullen zijn. Daarom dank ik u voor uw antwoorden.
 
 
Antwoord    De jaardoelstelling van het Beroepenpunt is 50.000 bezoekers per jaar verwelkomen.

In 2019 waren er 55.757 bezoekers voor drie gekozen werkingsmodaliteiten:

- 21.832 raadgevende gesprekken
- 22.425 deelnemers aan collectieve activiteiten
- 11.500 bezoekers van de multimediaruimte en de ruimte met documentatie

De cijfers voor 2019 laten een stijging van 31% zien ten opzichte van 2018.
Het Beroepenpunt ontving 42.529 bezoekers en voerde in 2018 19.569 adviesgesprekken uit.
Cijfers voor 2019 laten zien dat het Beroepenpunt steeds bekender wordt bij het grote publiek, aangezien 53,3% van de bezoekers, tegenover 49,7% in 2018, er op eigen initiatief naartoe gaat.
Het Beroepenpunt is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u30 tot 16u en op donderdagen van 13u30 tot 19u00.
Het Beroepenpunt heeft verschillende communicatiemiddelen: een internetsite
https://www.citedesmetiers.brussels/nl-BE/Home; een Facebook-pagina en een profiel op Linkedin.
Brochures worden verspreid op verschillende plaatsen in het Gewest.

In november 2018 werd een communicatiecampagne georganiseerd.

Deelname aan evenementen zoals beurzen of andere evenementen georganiseerd door de Partners maakt het mogelijk om het Beroepenpunt te promoten. Het communiceert ook via de websites van zijn partners en doorkruist Brussel vooral via de Formtruck van Bruxelles Formation om zich bekend te maken.
Het Beroepenpunt heeft een jaarlijks werkingsbudget van € 542.000, dat wordt gedragen tot:
• 10% door VDAB Brussel
• 45% door Actiris
• 45% door Bruxelles Formation

De personeelskosten van de bij het BP gemobiliseerde werknemers worden gedragen door hun instellingen van herkomst.

57 adviseurs worden gemobiliseerd door de verschillende partners. Naast de 36 adviseurs van de drie promotoren (Bruxelles Formation, Actiris, VDAB Brussel), verwelkomt het Beroepenpunt adviseurs van andere overheidspartners (FWB, Sociale promotie, Phare, enz.).


Het Beroepenpunt verwelkomt ook tijdelijke adviseurs zoals bijvoorbeeld die van Cefora die eind 2019 enkele weken aanwezig waren om het publiek te informeren over transacties in de tertiaire sector.
Het Beroepenpunt wordt ondersteund door 3 overheidsdiensten (Bruxelles Formation, Actiris en VDAB Brussel).
Naast zijn andere overheidspartners (Federatie Wallonië-Brussel, Onderwijs voor sociale promotie, Phare, enz.), werkt het Beroepenpunt samen met bepaalde particuliere partners (Aviato, Girleek, Cefora, enz.) en de verenigingssector (Ciré, Duo for a job, ...).


Onderstaand schema geeft alle openbare en particuliere partners aan die samenwerken met het Beroepenpunt.Het doel is om samen te werken en het publiek te informeren over de specifieke kenmerken van elke organisatie. Voor de Opleiding- en Tewerkstellingspool en het Beroepenpunt, worden gebruikers geïnformeerd over de diensten die door elk van hen worden aangeboden.

Nauwere samenwerkingen zijn gepland om de trajecten van de gebruikers te vergemakkelijken. Ter herinnering: de opleidings- en tewerkstellingspolen bestaan uit publiek-private partnerschappen tussen professionele sectoren en de drie promotoren van het Beroepenpunt (Bruxelles Formation, Actiris, VDAB Brussel). Er worden dus synergieën verwacht.
Het Beroepenpunt informeert zijn gebruikers over knelpuntberoepen tijdens individuele begeleiding, maar ook tijdens een collectieve informatiesessie die regelmatig wordt gepland.
De jeugddimensie is zeer aanwezig in het Beroepenpunt met een voor hen specifiek aanbod:
- Activiteiten van aanwezige partners of externe partners van het Beroepenpunt;
- De ontwikkeling van nieuwe activiteiten binnen het Beroepenpunt: loopbaantraject, deelname aan collectieve activiteiten, sectorbezoek, receptie van scholen, receptie van professionals van PMS-centra, enz. ;
- De ontwikkeling van specifieke partnerschappen met lokale actoren op lokaal niveau en gericht op jongeren.

et Beroepenpunt organiseert ook een NEET-project (geen opleiding, vorming of onderwijs volgen én niet aan het werk zijn), waardoor het een publiek kan bereiken dat ver van instellingen verwijderd is, door middel van verschillende specifieke acties die bedoeld zijn om dit publiek tegemoet te komen.

In samenwerking met externe partners zoals Molengeek en BE-Code, beiden gericht op jongeren, wordt regelmatig een activiteit georganiseerd genaamd “Digitale beroepen ontdekken”.

In twee jaar tijd heeft het Beroepenpunt meer dan 11.520 jongeren verwelkomd voor individuele begeleiding. Alleen al voor 2019 organiseerde het Beroepenpunt 130 collectieve workshops met bijna 4.000 deelnemers, een groeicijfer vergeleken met 2018, het jaar waarin de workshops bijna 3.450 deelnemers bijeenbrachten.
Tijdens de COVID-crisis heeft het Beroepenpunt van Brussel zich aangepast aan de omstandigheden. Alle medewerkers hebben getelewerkt doordat het Beroepenpunt gesloten was vanaf 16 maart. Nieuwe methodes om in contact te blijven met de gebruikers werden snel ingevoerd om hen zo goed mogelijk te informeren en te adviseren:

De individuele begeleiding werd op afstand voortgezet via de mailbox
info@cdm-bp.brussels maar ook via een gloednieuwe online chat op Facebook. De vragen van de gebruikers werden ook verzameld via het callcenter van Bruxelles Formation (0800 555 66). Om en bij de 2.500 gebruikers kregen tijdens de lockdown begeleiding op afstand (e-mail, telefoon of video).

De cllectieve activiteiten zijn op dinsdag 7 april online/per video opnieuw gestart. De talrijke op afstand gecoördineerde activiteiten brachten meer dan 950 deelnemers samen.

Het Brusselse Beroepenpunt heeft op 15 juni zijn multimediaruimte heropend op afspraak. Gebruikers konden opnieuw gebruik maken van deze dienst, die hen tijdens de lockdown was ontnomen. Individuele begeleiding werd vanaf 29 juni op afspraak hervat. De adviseurs blijven ook op afstand reageren en online groepsactiviteiten opzetten.