Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de situatie van de vrije beroepen, met name de dierenartsen, ingevolge Covid-19

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 125)

 
Datum ontvangst: 15/04/2020 Datum publicatie: 13/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 09/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Ingevolge de Covid-19-crisis heeft de Brusselse regering maatregelen genomen ter ondersteuning van de economische activiteit in ons Gewest, een initiatief die we moeten benadrukken.

De urgentie van de situatie, die het ontwikkelen van een vooruitziende en kritische visie moeilijk maakt, leiden er echter toe dat een aantal zelfstandige en vooral vrije beroepen worden uitgesloten van het voordeel van de genomen maatregelen.

Naar alle waarschijnlijkheid behoren dierenartsen tot degenen die vergeten worden in deze ongekende situatie. Enerzijds is er ten opzichte van hen een gebrek aan soepelheid bij de banken en verzekeringsmaatschappijen, die in een tijd waarin de hele wereld de handen ineen moet slaan, eisen dat de betalingstermijnen strikt worden nageleefd, op straffe van tegenmaatregelen of zelfs van opschorting van de verzekeringsdekking.

Ten slotte blijkt ook dat veel zelfstandigen en hun boekhouders geen enkele aanwijzing zouden hebben over het volgen van de verplichtingen inzake de btw-aangifte.

Gelet op de moeilijke context, graag een antwoord op volgende eenvoudige vragen:

1. Hoe staat het met eventuele aanvullende maatregelen ter ondersteuning van zelfstandige vrije beroepen, zoals dierenartsen, die in deze context alleen kunnen ingrijpen in gevallen van absolute urgentie, wat tot gevolg kan hebben dat het aantal patiënten wordt teruggebracht tot één of zelfs geen per dag, terwijl hun beroepskosten op geen enkele wijze worden opgeschort.

2. Hoe zit het met de instructies aan de bank- en verzekeringssector met betrekking tot de bijstand die zij kunnen verlenen aan zelfstandigen en vrije beroepen die deze gezondheids- en economische crisis doormaken? Heeft u contacten met vakbondsleden over de hierboven genoemde moeilijkheden? Welke antwoorden zullen de overheden daarop geven?

3. Hoe staat het met de fiscale maatregelen? Hebt u contacten met uw evenknie op federaal niveau betreffende de instructies die een eventuele opschorting van deze verplichtingen in deze moeilijke tijden mogelijk maken?

4. Last but not least: zou een steun die vergelijkbaar is met de voorgestelde steun voor met name de horeca niet kunnen worden overwogen voor de vrije beroepen, die zwaar worden getroffen door maatregelen die hen alle middelen ontnemen zonder hen te beschermen tegen gesprekspartners in de verzekerings- en bankwereld die lijken te zijn vergeten hoeveel ze minder dan tien jaar geleden met het geld van elke belastingbetaler zijn geholpen, gesteund en gered?
 
 
Antwoord    Het spreekt voor zich dat ik alle begrip heb voor de situatie van de vrije beroepen die inderdaad evenzeer te lijden hebben onder de covid-19 crisis als de overige zelfstandigen. Het dient echter gezegd dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen specifieke belastingen oplegt aan vrije beroepen in het algemeen en aan dierenartsen in het bijzonder. Het kan dan ook geen bijzondere initiatieven op dat vlak nemen.

Voor wat betreft de economische steunmaatregelen waarvoor de Brusselse vrije beroepen in aanmerking komen, verwijs ik naar mijn bevoegde collega, mevrouw Barbara Trachte en naar haar antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 113.