Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de kandidaathuurders slachtoffer van fraude.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 94)

 
Datum ontvangst: 08/06/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/06/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/06/2020 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/09/2020 Van de agenda gehaald.
17/09/2020 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag