Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende pc-skills.brussels.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 340)

 
Datum ontvangst: 29/06/2020 Datum publicatie: 02/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    PC-skills.brussels is een platform dat zich richt tot alle bij Actiris ingeschreven werkzoekenden om ze de mogelijkheid te bieden hun kennis te verdiepen, van de basis tot geavanceerde functies, over een of meer applicaties van het Microsoft Office-pakket zoals Excel, Word, PowerPoint, Outlook of Access.

In Brussel vereist bijna 75% van de jobaanbiedingen voorkennis van het gebruik van kantoorautomatisering.

Bijgevolg wil ik u de volgende vragen stellen:

- Welke balans maakt u op van het platform "PC-skills.brussels"? Wat waren de doelstellingen van dit platform in 2019? Werden die doelstellingen bereikt? Wat zijn de doelstellingen voor 2020? Welke middelen zijn ingezet voor dit platform? Is er een evaluatie van het platform uitgebracht? Zo ja, wat blijkt uit die evaluatie? Zullen er wijzigingen of verbeteringen worden aangebracht aan het platform? Zo ja, volgens welke agenda?

- Hoeveel werkzoekenden hebben in 2019 gebruikgemaakt van het platform PC-Skills.brussels? Wat zijn de globale volumes per leeftijd en per kwalificatieniveau? Is er een schatting gemaakt van het aantal mensen dat erin geslaagd is een baan te vinden door hun kantoorvaardigheden te vergroten? Zo ja, wat is dit aantal?

- Na het ondertekenen van een opleidingsovereenkomst met Bruxelles Formation in de Digitale Openbare Ruimte kunnen werkzoekenden telefonische coaching en virtuele lessen krijgen. Hoeveel mensen hebben van deze extra opties gebruikgemaakt voor het jaar 2019? Hoeveel mensen hebben gebruikgemaakt van telefonische coaching? Hoeveel mensen hebben deelgenomen aan de virtuele lessen? Wat is het effect van deze aanvullende opties? Op welke middelen zijn ze gebaseerd? Wat zijn de doelstellingen ervan? Zijn die doelstellingen bereikt voor het jaar 2019?

- Is er tijdens de Covid-19-crisis een toename geweest van de verbindingen op het PC-skills.brussels platform? Welke cijfers zijn tijdens die 3 maanden van lockdown waargenomen? Hoeveel opleidingen zijn er afgerond tijdens de lockdown?

- Is de regering van plan het gebruik van deze toepassing uit te breiden tot alle Brusselaars, zoals het geval was voor Brulingua, met name in het kader van een post-covid heropleving? Zo ja, volgens welke agenda? Wat voor verschil zou dit maken voor de begroting?
 
 
Antwoord    Naast de ICT-cheques stelt Actiris e-learning voor via PC-Skills: deze methode biedt de mogelijkheid om een opleiding op afstand en volledig zelfstandig te volgen, ongeacht het niveau. De opleiding gebeurt live en de cursist evalueert zichzelf en leert zich de bestudeerde software aan (het gaat niet om simulatie), en elke handeling die de cursist uitvoert, wordt realtime geanalyseerd en becommentarieerd.


De beoogde doelstellingen voor 2019 en 2020 waren/zijn om jaarlijks 1.000 inschrijvingen te bereiken. In 2019 vonden 764 inschrijvingen plaats op het platform.

Via de sociale media wordt gericht reclame gemaakt voor het platform. In de agentschappen van Actiris wordt regelmatig reclame gemaakt voor de ICT-cheques en PC-Skills via de schermen in de wachtzalen. Er is ook een folder beschikbaar. Ondanks alles is PC-Skills nog onvoldoende gekend bij of wordt het niet genoeg gebruikt door werkzoekenden.

De overheidsopdracht trad in werking op 2 november 2017, voor een periode van 4 jaar en eindigt op 1/11/2021.
In 2021 zal een evaluatie worden uitgevoerd. Tot dan worden geen aanpassingen gepland.
Het jaarlijkse budget bedraagt 78.360 euro en heeft betrekking tot:
− hosting en onderhoud van het platform, met inbegrip van de veiligheid en de back-up van de gegevens;
− toegang tot het platform en tot technisch-pedagogische inhoud, met inbegrip van ondersteuning;
− technisch-pedagogische inhoud, alsook de opvolging van het traject en tools voor reporting.
De opdracht bevat formules voor blended learning om het leren te stimuleren en om het aantal bezoeken aan het platform voor de zelfstudie van buroticasoftware te doen stijgen:
· Mailings bij de inschrijving en voor het hernemen/ter aanmoediging in functie van de activiteit op het platform, voor alle cursisten;
· Individuele coaching per telefoon en asynchrone mailuitwisselingen;
· Virtuele klassen over specifieke onderwerpen.


Hieronder vindt u het profiel van de gebruikers, en de vergelijking met het profiel van alle werkzoekenden.


Belgie; EU; Niet EU; Jonger dan 25 jaar; Van 25 tot 49 jaar, 50 jaar en ouder; Zwak; Gemiddeld; Hoog
+ WZ PC-Skills; Algemeen totaal NWW

De informatie met betrekking tot het vinden van een job is niet beschikbaar. En zelfs indien deze gegevens beschikbaar waren, is het riskant om te denken dat het gebruik van PC-Skills de (hoofd)reden zou zijn voor de aanwerving van de betrokken werkzoekenden. We kunnen veronderstellen dat andere elementen – zoals bijvoorbeeld het studieniveau, de inactiviteitsduur, de ervaring, etc. – een meer bepalende rol spelen in de beslissing om een kandidaat aan te werven voor een betrekking.
Er was geen vraag naar coaching en virtuele klassen. Waarschijnlijk omdat de personen die begeleiding wensten bij het gebruik van het platform en het opstellen van een persoonlijk opleidingsplan, zich tot “ICT-cheques Office Suite à la carte” wenden.
De coaching en de virtuele klassen worden per eenheid betaald.
Tijdens de lockdown als gevolg van de Covid-19-crisis zijn het aantal actieve gebruikers alsook de op het platform doorgebracht tijd gestegen.

Periode januari tot juni 2020

Aantal actieve gebruikers

Totale doorgebrachte tijd

Januari

52

258 :21 :01

Februari

87

423 :09 :19

Maart

128

491 :06 :05

April

239

1339 :30 :11

Mei

166

1319 :57 :01

Juni

152

1768 :51 :21

Algemeen totaal

824

5600 :54 :58

 

Tussen januari en juni 2020 waren er 867 inschrijvingen.

Januari:

113

Februari:

106

Maart:

200

April:

192

Mei:

139

Juni:

117

Voor PC-Skills is het niet mogelijk om te weten of de cursist zijn opleiding heeft voltooid, aangezien hij misschien geen precieze doelstelling te verwezenlijken heeft (of niet gekend bij ons) en dat hij het platform vrijwillig gebruikt.Het onderwerp van de huidige overheidsopdracht voorziet de uitbreiding van het gebruik van het platform naar alle Brusselaars niet.

Dat zou overwogen kunnen worden voor de lancering van de volgende opdracht na de evaluatie die in 2021 zal worden uitgevoerd.