Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende bedrijven die geconfronteerd worden met Covid-19.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 166)

 
Datum ontvangst: 01/07/2020 Datum publicatie: 02/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 21/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens een studie van Graydon, een aanbieder van bedrijfsgegevens, zou één op de vier Belgische bedrijven in nood verkeren na de stopzetting van een groot deel van hun activiteiten als gevolg van de COVID-19-crisis.

Daarom wil ik u de volgende vragen stellen:

- Welke sectoren hebben de coronacrisis het best doorstaan in het Brussels Gewest? Hoeveel bedrijven/handelszaken vertegenwoordigt dit in de hele Brusselse economie?

- Bieden deze sectoren werkgelegenheid? Wat zijn hun belangrijkste personeelsbehoeften vandaag de dag? Welke opleidingen worden dus als prioritair beschouwd?

- Welke sectoren hebben zich tijdens de crisis kunnen heruitvinden in het Brussels Gewest? Hoeveel bedrijven hebben hun soort activiteiten drastisch veranderd om deze crisis te overleven (bijvoorbeeld de productie van hydroalcoholische gels)? Hebben deze sectoren hun activiteiten kunnen hervatten sinds de versoepeling van de maatregelen?
 
 
Antwoord    Het is zeker te vroeg om conclusies te trekken, maar hier zijn de elementen van een antwoord voor een voorlopige inventarisatie. De meest nauwkeurige informatie om uw vraag te beantwoorden werd verzameld door het BISA, dat in augustus een speciale ‘COVID-19’-editie van zijn Conjunctuurbarometer heeft gepubliceerd.

U vindt deze op het volgende adres:
http://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/IBSA-Barometre-conjoncturel-FR.pdf .

Bij het lezen van de tabellen op pagina 23, zult u merken dat de analyse in twee delen wordt voorgesteld: de evolutie van de activiteit tijdens de lockdown en na de lockdown.
Het lijkt dan ook gepast om een onderscheid te maken tussen deze twee zeer verschillende realiteiten.
Wat de activiteiten sinds het einde van de lockdown betreft, zijn de sectoren die het minst getroffen zijn, de levensmiddelensector (hoewel dit geenszins afbreuk doet aan de grote verschillen binnen deze sector, zoals bijvoorbeeld bij veel detailhandelaren in chocolade of bepaalde gespecialiseerde levensmiddelen die in veel gevallen zwaar getroffen werden door de crisis), banken en verzekeringen, ingenieursdiensten, vastgoed, advies aan ondernemingen.

Hieronder vindt u de informatie over het aantal ondernemingen (bron: btw-plichtigen) en het aantal banen in het BHG voor deze sectoren.

Sector

Aantal ondernemingen

Aantal

banen

Detailhandel - levensmiddelen

3.017

14.051

Banken en verzekeringen

1.092

52.001

Vastgoed

3.779

5.908

Ingenieursdiensten

700

5.929

Bouw

14.054

12.799

Advies aan ondernemingen

9.882

9.211

Chemische en farmaceutische industrie

91

2.457

Landbouw- en levensmiddelenindustrie

608

3.995

 Wat betreft de behoefte aan personeel en opleiding, stel ik voor dat u minister Clerfayt raadpleegt, aangezien hij uw vragen zal kunnen beantwoorden.

Veel ondernemingen hebben zich tijdens of na de lockdown ook opnieuw kunnen uitvinden.

Het is echter moeilijk om een echte trend per sector vast te stellen, aangezien dit hoofdzakelijk afhangt van elke onderneming en haar vermogen om zichzelf opnieuw uit te vinden alsook diens behendigheid. .

U vindt echter (in bijlage) een onvolledige lijst die werd opgesteld door de diensten van hub.brussels en waarin de ondernemingen zijn opgenomen die in staat zijn geweest al dan niet tijdelijk of hun bedrijfsmodel te wijzigen en innovatieve projecten voor te stellen.