Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun voor Leonidas en de zoektocht naar een nieuwe productiesite.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 355)

 
Datum ontvangst: 10/07/2020 Datum publicatie: 02/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sedert vele jaren geeft de directeur van de Leonidas-fabriek in Anderlecht aan dat hij voornemens is te verhuizen naar een plaats die meer ruimte biedt voor eventuele expansies. Wij weten dat de Brusselse regering dit dossier onderzocht heeft. Thans stellen wij vast dat sommige bedrijven herstructureren in het kader van de economische crisis die voortvloeit uit Covid.

Graag een antwoord op volgende vragen betreffende Leonidas.

- Kunt u ons vertellen hoe de stand van zaken is met betrekking tot de verhuizing van deze fabriek? Welke initiatieven heeft de regering genomen om deze banen in het Brussels Gewest te behouden?

- We willen graag weten welke bedragen de verschillende departementen van het Brussels Gewest aan Leonidas hebben toegekend (voor tewerkstelling, ondernemingen, belastingverminderingen, verschillende premies, enz.) voor de laatste jaren (2018, 2019, 2020).
 
 
Antwoord    Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft in de periode 2018-2020 geen enkele facultatieve subsidie m.b.t. werkgelegenheid toegekend aan de onderneming Leonidas.

De snoepwarenfabriek heeft wel meerdere aanvragen voor de terugbetaling van betaald educatief verlof ingediend bij het bestuur:

· De laatste aanvraag tot nu toe, die momenteel wordt behandeld en verband houdt met het schooljaar 2018-2019, heeft betrekking op een geraamde terugbetaling van 2.556 euro voor het loon van drie werknemers van de onderneming.
· De voorlaatste terugbetaling die werd toegekend, dateert van 22.11.2018, voor het schooljaar 2016-2017: een terugbetaling van 12.242,18 euro, toegekend voor de opleiding van 15 werknemers in de onderneming.