Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van zaken inzake werkgelegenheid en steun aan de ondernemingen in het kader van de Covid‑crisis - cultuursector

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 183)

 
Datum ontvangst: 17/07/2020 Datum publicatie: 16/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds enkele maanden treft de regering sociale en economische noodmaatregelen in het kader van de huidige crisis. Er zijn veel zaken aangekondigd. Graag een overzicht.

Wat betreft de steun van 2.000 € aan de verenigingen uit de culturele en creatieve sector:

- hoeveel ondernemingen hebben een aanvraag ingediend ten opzichte van hoeveel betrokken ondernemingen?
- hoeveel aanvragen werden afgewezen? Om welke redenen?
- hoeveel premies zijn al gestort? Voor welke bedragen?
- wat is de huidige en verwachte evolutie van de werkgelegenheid in de sectoren die recht hebben op die steun (aantal tijdelijke werklozen, aantal verloren banen/ontslagen, aantal faillissementen enz.)?

Hoe staat het met de steun van maximum 1.500 € voor de cultuurwerkers die enkele maanden geleden werd aangekondigd? Wie of wat blokkeert de steun? Wanneer zal het besluit klaar zijn? Wanneer zullen de stappen kunnen worden gedaan? Wanneer zullen de dossiers kunnen worden behandeld?
 
 
Antwoord    Ik dank u voor deze vragen. Aangezien deze steun onder de voogdij van mijn collega Bernard Clerfayt valt, vindt u de stand van zaken terug in zijn antwoord.