Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de selectie van de autoluwe wijken

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 488)

 
Datum ontvangst: 07/07/2020 Datum publicatie: 21/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Vanaf september zal Brussel Mobiliteit de gemeenten die hun wijken autoluwer willen maken, in twee fasen begeleiden: de voorafgaande multimodale mobiliteitsstudie en de ingrepen op het terrein. De eerste tien wijken zijn geselecteerd en elk jaar zullen vijf nieuwe wijken autoluw worden in het kader van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move.

Welke criteria werden gehanteerd bij de selectie van de eerste tien autoluwe wijken?
Zullen de criteria elk jaar dezelfde zijn voor de selectie van de vijf nieuwe wijken? Zo niet, welke criteria zullen dan gehanteerd worden?
 
 
Antwoord    Hierna volgen de selectiecriteria van de eerste tien verkeersluwe mazen:
- Het belang van de uitdagingen voor de kwaliteit van de netten van gewestelijk belang voor de betrokken perimeter
- De mate van overeenkomst van de gemeentelijke doelstellingen en ambities met het GewMP
- Mogelijke opportuniteiten die geplande gewestelijke en/of gemeentelijke interventies in de perimeter of de rand ervan bieden
- De vereiste billijke verdeling tussen de gemeenten
De selectiecriteria voor de tien volgende gekozen mazen zullen a priori dezelfde zijn.
De kandidaturen worden geselecteerd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

De ontvankelijkheid van het dossier:
· het volledige kandidatuurdossier werd binnen de termijn ingediend;
· de betrokken perimeter stemt overeen met een van de 63 mazen die op de kaart in bijlage 1 staan;
· de gemeentelijke doelstellingen en ambities (punt 4 van het kandidatuurdossier) sluiten goed aan bij het [ontwerp van] Gewestelijk Mobiliteitsplan en in het bijzonder actie A.2.
Als de gekozen perimeter niet overeenstemt met een van de 63 mazen in bijlage 1, dan behoudt de minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid zich het recht voor om te beslissen over de ontvankelijkheid van de kandidatuur.

De selectie en de prioritisering in de tijd heeft met het volgende rekening gehouden:
· het belang van de uitdagingen inzake de kwaliteit van de netwerken van gewestelijk belang voor de beschouwde perimeter, met inbegrip van de deklassering van de wegen die deel uitmaken van het autonetwerk wijk in het [ontwerp van] GMP maar die het statuut hadden van wijkverzamelweg of interwijkweg in de hiërarchie van de wegen van Irisplan II;
· het niveau van convergentie van de gemeentelijke doelstellingen en ambities met het [ontwerp van] GMP;
· opportuniteiten in verband met gewestelijke interventies die in de perimeter of aan de rand ervan zijn gepland;
· de noodzakelijke rechtvaardigheid tussen de gemeenten.