Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende sponsoringbeleid van het kabinet en de autonome bestuursinstellingen (ABI’s) onder uw toezicht.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 505)

 
Datum ontvangst: 18/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 23/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sponsoring van evenementen door de autonome bestuursinstellingen. Het gebeurt vrij vaak dat er tijdens een groot aantal evenementen die in Brussel en zijn rand georganiseerd worden, logo's te zien zijn die voor de zichtbaarheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of zijn verschillende instellingen en/of autonome bestuursinstellingen zorgen. Dat is een goede zaak en wijst in het algemeen op financiële steun, een structureel partnerschap of andere specifieke steun vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of zijn instellingen en/of ABI’s voor het evenement in kwestie.

Kunt u de volgende gegevens verstrekken over de verschillende evenementen - in de ruime zin van het woord - die de verschillende ABI’s die onder uw toezicht staan, hebben gesponsord in 2019 en 2020?

1. Welke evenementen werden gesponsord?

2. Wat was de aard van de steun die voor elk van de evenementen werd verleend? Voor welke bedragen? Welke tegenprestatie hebben de organisatoren van de gesponsorde evenementen verstrekt?

3. Wat is voor elke ABI het hiërarchische niveau dat beslist om een evenement al dan niet te sponsoren?
 
 
Antwoord    De MIVB sponsort geen evenementen. Haar dotatie is exclusief toegewezen aan het openbaar vervoer en haar promotie, er is geen enkele financiële hulp voor promotionele doeleinden toegekend aan evenementen zonder tegenprestatie (het gaat dus niet om sponsoring maar op win-winpartnerships).

Bijgevolg, met als doel de promotie van het gebruik van het openbaar vervoer op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is de MIVB betrokken bij verschillende in Brussel georganiseerde evenementen onder de vorm van een partnership. Deze partnerships bevatten ruilovereenkomsten. De investering van de MIVB onder de vorm van zichtbaarheid, … wordt gevaloriseerd en gecompenseerd door de partner met zichtbaarheid voor de MIVB en haar vervoersaanbod.

Ook Parking.brussels was geen sponsor van welk evenement dan ook in 2019 of 2020.