Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende sponsoringbeleid van het kabinet en de autonome bestuursinstellingen (ABI’s) onder uw toezicht.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 223)

 
Datum ontvangst: 18/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 28/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sponsoring van evenementen door de autonome bestuursinstellingen. Het gebeurt vrij vaak dat er tijdens een groot aantal evenementen die in Brussel en zijn rand georganiseerd worden, logo's te zien zijn die voor de zichtbaarheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of zijn verschillende instellingen en/of autonome bestuursinstellingen zorgen. Dat is een goede zaak en wijst in het algemeen op financiële steun, een structureel partnerschap of andere specifieke steun vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of zijn instellingen en/of ABI’s voor het evenement in kwestie.

Kunt u de volgende gegevens verstrekken over de verschillende evenementen - in de ruime zin van het woord - die de verschillende ABI’s die onder uw toezicht staan, hebben gesponsord in 2019 en 2020?

1. Welke evenementen werden gesponsord?

2. Wat was de aard van de steun die voor elk van de evenementen werd verleend? Voor welke bedragen? Welke tegenprestatie hebben de organisatoren van de gesponsorde evenementen verstrekt?

3. Wat is voor elke ABI het hiërarchische niveau dat beslist om een evenement al dan niet te sponsoren?
 
 
Antwoord    Betreffende de DBDMH :

Gezien het belang om het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en haar brandweerkorps in een internationale context in het licht te stellen, werd een subsidie van 34.000 euro toegekend door de DBDMH aan de Vereniging van de Brusselse brandweer voor deelname aan de World Police and Fire Games 2019.

Gezien de talrijke behaalde medailles, stelt deze deelname de DBDMH in staat om haar uitstraling te vergroten en moedigt ze ook de teamgeest aan binnen het korps.

Er zij op gewezen dat er een samenwerkingsakkoord bestaat tussen Chengdu (plaats van het evenement) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De door de subsidie gedekte uitgaven zijn:
- Verblijfskosten
- Promotie- en publicatiekosten
- Verplaatsingskosten
- Bezoldiging van derden en onderaannemers, honoraria, hulppersoneel
- Financiële uitgaven

Er was in 2019 een sponsoring van de Vriendenkring oud-brandweerlieden waarvoor de DBDMH betaalde voor het drukken van hun krantje. Het bedrag bedroeg 1427,13€. Dankzij dit magazine vernemen de anciens (gepensioneerden) nog steeds nieuws over wat er zich afspeelt bij de DBDMH.

In 2020 is er de tijdelijke tentoonstelling “Uit de brand gesleept erfgoed” (28/08/2020 tot 04/10/2020). Het doel hiervan is tweeledig: de 30ste verjaardag van de oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp vieren en de weg effenen voor een project om een echt museum van de Brusselse brandweer te creëren.
La Fonderie heeft gratis toestemming gegeven voor het gebruik van een zaal in haar museum en voor logistieke ondersteuning tijdens de opbouw.

De dienst Bibliotheek, Archieven en Museum van de DBDMH heeft de hele opzet van de tentoonstelling voor zijn rekening genomen: van de keuze van de 10 objecten (uit een collectie van meer dan 300 stuks), tot de scenografie (tekeningen op maat en grafische projecten van het didactisch materiaal), tot de historische vertelling. De arbeidstijd wordt geschat op één voltijdse betrekking over een trimester en het bedrag van de uitgaven bedraagt 8.648,92 €.

Tenslotte is in 2020 eveneens de brandweerkalender die wordt gepubliceerd door de VBB (Vereniging van de Brusselse brandweer) en de kosten voor de publicatie, publiciteit en verkoop van deze kalender worden gedragen door de VBB. De ondersteuning van de DBDMH beperkt zich tot het ter beschikking stellen van het materiaal dat gebruikt wordt voor de enscenering van de beelden en dus ook om het gebruik van dit materiaal in deze context mogelijk te maken.

Bij sponsering met een budgettaire impact is het de overheid die hierover beslist.


De beheersovereenkomst van hub.brussels voorziet expliciet dat het agentschap niet kan genieten van sponsoring: ‘In geen geval mag het Agentschap een beroep doen op een sponsoringlogica. Het zal de voorkeur moeten geven aan bartering zodanig dat de partners bij acties en/of projecten beschikken over een eigen facturering en geen onderlinge financiële stromen teweegbrengen’ (pagina 44 van de beheersovereenkomst).

Omgekeerd sponsort het Agentschap evenmin externe evenementen.


Er worden geen externe events gesponsord vanuit mijn kabinet.