Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende toekomst van de Zuidwijk en de projecten op de sites van de NMBS.

Indiener(s)
Elisa Groppi
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 262)

 
Datum ontvangst: 26/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 25/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de Zuidwijk staan nieuwe stedenbouwkundige omwentelingen op stapel, gelet op het bestaan van een gewestelijk richtschema en vervolgens van een richtplan van aanleg (RPA). In de Zuidwijk hekelen de verenigingen allang dat de overheid het recht op de stad voor alle inwoners opoffert ten gunste van de particuliere projectontwikkelaars. In de jaren 1990-2000 werden honderden gezinnen (op twijfelachtige wijze...) onteigend om plaats te maken voor 300.000 m² extra kantooroppervlakte1.

In februari 2020 hebben we in de kranten gelezen
2 dat de NMBS (die eigenaar is van een groot deel van de gronden in het gebied) de bouw van haar nieuwe postsorteercentrum heeft gegund aan een consortium dat bestaat uit BPI, Besix en Immobel. In ruil daarvoor heeft de NMBS hun 4 andere sites in de wijk verkocht: het huizenblok Frankrijkstraat-Barastraat, Atrium Ruslandstraat‑Merodestraat, Zennewater-Delta, Frankrijkstraat-Veeartsenstraat en een deel van de Fonsny-site. Er komen dus overheidsgronden in handen van de privésector met nog minder democratische controle opdat de toekomstige projecten kunnen voldoen aan de werkelijke behoeften van de bewoners in plaats van aan winstbejag, met name op het gebied van (echte sociale) huisvesting en voorzieningen. De kranten vermelden dat "om het project goed uit te voeren, de NMBS samenwerkt met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Sint-Gillis: een aanpak die vrij zeldzaam - of zelfs onbestaand sinds de laatste 15 jaar - en dan ook opmerkelijk is. De bouwmeester, Perspective, URBAN en de gemeente hebben ook zitting in de adviescommissies die het winnende project hebben geselecteerd.".

- Welke contacten werden met de gemeente Sint-Gillis gelegd? Kunt u de notulen van de werkvergaderingen bezorgen?
- Zelfs Perspective (het gewestelijk planningsbureau) is het ermee eens dat er in principe op een openbare grond vervolgens 100% woningen/openbare voorzieningen tot stand gebracht moeten worden
3. Over welke hefbomen beschikt het Gewest om te beslissen over de toekomst van de sites in kwestie (stedenbouwkundige vergunningen, stedenbouwkundige lasten, overlegcommissie, enz.)? Wat wordt er beslist over de stedenbouwkundige lasten en vergunningen? Wie zal de leiding nemen, het Gewest of de gemeente Sint-Gillis? Wat zijn uw doelstellingen en wat is uw strategie om ze te halen? Hoeveel en welke types woningen mogen we verwachten? Wat doet de BGHM in het dossier?


1 https://www.lalibre.be/regions/bruxelles/le-midi-plus-jamais-ca-51b8ac95e4b0de6db9b73d0d
2 https://www.lecho.be/entreprises/immobilier/besix-bpc-bpi-et-immobel-construiront-le-nouveau-siege-de-la-sncb/10209893.html
3 pagina 28 van de Diagnose Zuidwijk https://perspective.brussels/sites/default/files/poles/diagnose_wijkzuid_oktober2018.pdf
 
 
Antwoord    De meeste vragen vallen onder de bevoegdheid van Minister-President Rudi Vervoort.

Wat betreft uw vraag specifiek voor de BGHM: Het dossier van het Victorproject is in handen van de ontwikkelaar. De ontwikkelaar zal zijn kandidaatstelling kunnen indienen bij de lancering van de nieuwe PPP-projectoproep begin 2021.

De BGHM overweegt momenteel een wijziging van de projectoproep.