Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende werkzoekenden met het "kunstenaarsstatuut" in Brussel.

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 418)

 
Datum ontvangst: 02/09/2020 Datum publicatie: 21/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 29/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Brussel is een stad met veel creatieve mensen, een stad waar het wemelt van artistieke activiteiten. Voor de Ecolo-fractie is het van vitaal belang om een sterke band te behouden met de professionals van de culturele sector, de kunstenaars en technici die onze hoofdstad zo levendig maken.

In dat verband had ik graag geweten of het Gewest via Actiris op de hoogte is van het aantal werkzoekenden, kunstenaars of technici, die in 2020 een uitzondering genieten op de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, omdat ze erkend worden door de bepalingen van de federale wet die de uitzondering toestaan.

Beschikt u voorts over bruikbare cijfers voor de analyse van de stijging en daling van hun aantal in de afgelopen twintig jaar?

Kunt u, tot slot, het totale bedrag van de werkloosheidsuitkeringen aan deze categorie ten opzichte van het jaarlijkse budget meedelen? In percentage of als algemeen bedrag?
 
 
Antwoord    Het Brussels Gewest heeft, via Actiris, geen weet van het aantal werkzoekenden dat in 2020 beschikt over de uitzondering op de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering.

Zoals u in uw vraag vermeldt, is deze uitzondering immers federale regelgeving en een federale bevoegdheid die wordt uitgeoefend door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Wij beschikken dus ook niet over nuttige cijfers om u het totaalbedrag te melden dat deze categorie werkzoekenden in het jaarbudget voor de werkloosheidsuitkeringen vertegenwoordigt.

Ik stel u dan ook voor om uw vraag aan het federale niveau te (laten) stellen.