Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende controle op werkzoekenden met een "kunstenaarsstatuut" in Brussel.

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 419)

 
Datum ontvangst: 02/09/2020 Datum publicatie: 21/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 29/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De controle op de werkzoekenden in Brussel is zeer interessant, vooral wanneer het gaat om de controle op werkzoekenden die onder het kunstenaarsstatuut zijn ingeschreven. Onder de werkzoekenden in Brussel is immers een aanzienlijk aantal personen ingeschreven die tussen twee jobs als werkloos zijn ingeschreven. Het gaat met name om de vele kunstenaars en technici die aan de slag zijn in de artistieke en culturele wereld en niet het statuut van zelfstandige of werknemer hebben.

In dat verband had ik graag geweten of er een kadaster bestaat van de ingeschreven werklozen die met tussenpozen werken.

Voorts had ik graag geweten hoeveel personen die, overeenkomstig de federale regeling voor kunstenaars en technici, een uitzondering op de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering genieten, gecontroleerd werden in 2019. Hoeveel personen hebben na de controles hun uitzonderlijk statuut verloren?
 
 
Antwoord    Het Brussels Gewest heeft, via Actiris, geen weet van het aantal werkzoekenden dat in 2020 beschikt over de uitzondering op de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering. Deze uitzondering is federale regelgeving en een federale bevoegdheid die wordt uitgeoefend door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Ik kan u dus niet zeggen of er een kadaster bestaat met de personen die ingeschreven zijn als werkloos en cultuurwerker zijn. Hetzelfde geldt voor uw vraag over het aantal personen dat tijdens het jaar 2020 gecontroleerd werd.

Ik stel u dan ook voor om uw vraag aan het federale niveau te (laten) stellen.