Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende absenteïsme in de overheidsdiensten.

Indiener(s)
Christophe De Beukelaer
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 177)

 
Datum ontvangst: 02/09/2020 Datum publicatie: 26/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 25/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Naar aanleiding van de vergadering van de commissie voor financiën en algemene zaken van 13 juli laatstleden had ik u graag om meer details over het absenteïsme van de ambtenaren gevraagd.

- U hebt me het absenteïsmepercentage per bestuur van de GOB bezorgd. Wat is de situatie in de gewestelijke instellingen van eerste en tweede categorie? Wat is het totale percentage voor de Brusselse overheidsdiensten, uitgesplitst per werkgever/instelling en per statuut? Wat is de evolutie door de jaren heen van dat percentage (laatste 20 jaar)? Wat is de uitsplitsing van de percentages volgens korte (0-1 maand), middellange (1 maand - 1 jaar) en lange afwezigheidsduur (>1 jaar)?

- Wat is het aandeel van de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst in het absenteïsmepercentage (in totaal, GOB en gewestelijke instellingen)?

- Wat is het algemene absenteïsmepercentage van de privésector in het Brussels Gewest?

- Hoeveel jaar blijft een personeelslid in overheidsdienst? Met andere woorden, wat is de gemiddelde duur van een loopbaan in onze openbare instellingen, inclusief de GOB en de gewestelijke instellingen?
 
 
Antwoord    Voor talent.brussels bedroeg de absenteïsmegraad 4,70% in 2019, met de volgende verdeling:
*korte afwezigheid (0-1 maand): 1,76%
*middellange afwezigheid (1 maand -1 jaar): 2,95%
*lange afwezigheid (> 1 jaar): geen cijfers beschikbaar

Talent.brussels kan geen gegevens uit het verleden verstrekken. De instelling werd immers opgericht in 2018, een jaar waarin het ziektebeheer nog tot de opdrachten van de GOB behoorde.

Wat de absenteïsmegraad bij de contractuelen betreft: talent.brussels heeft een beperkt personeelsbestand (62), waarvan slechts 7% contractueel is. We rangschikken onze absenteïsmegegevens momenteel niet volgens contractuelen of statutairen omdat die cijfers niet relevant zouden zijn.