Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende overleg met de sociale partners voor het herstel.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 221)

 
Datum ontvangst: 14/09/2020 Datum publicatie: 29/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 22/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De regering kondigt een globaal herstelplan na de Covid-crisis aan tegen eind juli.

Dit plan komt laat, het is absoluut noodzakelijk en zal doeltreffend moeten zijn. Daartoe is de alliantie van zoveel mogelijk partners vereist.

Ik herinner u aan de voorstellen van de MR-fractie, die de regering in onze komende parlementaire debatten zou kunnen steunen.

De sociale partners werden betrokken bij de diagnostische fase van dit overheidsplan, door het aanleveren van gegevens en cijfers.

In de huidige fase worden ongeveer 60 fiches besproken. Dit gebeurt echter zonder de sociale partners, die pas veel later zouden worden geraadpleegd.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Op welke datum worden de sociale partners betrokken bij het opstellen van het herstelplan?

- Volgens welke methode kunnen zij voorstellen doen over de inhoud van de maatregelen?

- Wat zal hun echte manoeuvreerruimte zijn?

Het opstellen van een herstelplan zonder rechtstreekse voorstellen van de sociale en economische vertegenwoordigers dreigt de maatregelen te vervreemden van de werkelijkheid, waardoor ze moeilijker uit te voeren zijn, maar ook het proces nog verder te vertragen, wat absoluut onwenselijk is voor ons Gewest.
 
 
Antwoord    Ik dank u voor deze vraag, die het belang van overleg met de sociale partners bij het opstellen van de aangenomen maatregelen benadrukt. Het herstel- en herontwikkelingsplan wordt gesteund door de voltallige Brussels Hoofdstedelijke Regering en als zodanig door de minister-president, die al uw vragen met plezier zal beantwoorden.

Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om u eraan te herinneren dat de Strategie Go4Brussels 2030 tijdens de economische en sociale top van 16 januari 2020 samen met de sociale partners werd aangenomen. Het merendeel van de doelstellingen en projecten die daarin worden ontwikkeld, worden gezien als prioriteiten die worden gedeeld met Brupartners, wat betekent dat de sociale partners reeds bij aanvang van de projecten betrokken zijn geweest.