Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het tijdschema van de projectoproepen inzake gelijke kansen.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 286)

 
Datum ontvangst: 15/09/2020 Datum publicatie: 11/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/09/2020 Ontvankelijk p.m.
15/10/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Een projectoproep van “equal.brussels” over het thema “gender en steun voor echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het kader van de relance na de Covid-19-crisis” werd gestart op 15 juli 2020. De antwoordelementen moesten worden ingediend tegen 31 augustus 2020 (https://equal.brussels/fr/appel-a-projet/appel-a-projets-genre/).

Een projectoproep van “equal.brussels” over het thema “Geweld tegen vrouwen” werd gestart op 22 juli 2020. De antwoordelementen moesten worden ingediend tegen 31 augustus 2020, en deze termijn werd verlengd tot 14 september 2020.

Het tijdschema van deze projectoproepen is zeer verrassend: vakantieperiode, periode waarin de activiteit van potentiële indieners het laagst is, afwezigheid door de vakantie van vele actoren die waarschijnlijk belangstelling hebben voor deze projectoproepen.

Graag een antwoord op volgende vragen:

1) Wat zijn de redenen voor de keuze van de periode voor het starten van projectoproepen?

2) Waarom werd de termijn voor het indienen van reacties op de "equal.brussels"-oproep voor projecten rond het thema "geweld tegen vrouwen" verlengd?

3) Waarom is de termijn voor het indienen van reacties op de projectoproep van "equal.brussels" niet verlengd voor projecten rond het thema "gender en steun voor echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het kader van de relance na de Covid-19-crisis"?

4) Hoeveel dossiers werden voor elke projectoproep ingediend?

5) Welke verenigingen hebben gereageerd op de projectoproep "gender en steun voor echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het kader van de relance na de Covid-19-crisis"?

6) Welke verenigingen hebben gereageerd op de projectoproep "Geweld tegen vrouwen"?
 
 
Antwoord    Zoals u in uw vraag aangeeft, is de deadline voor indiening van projecten in het kader van de projectoproep ‘Geweld op vrouwen’ verschoven van 31 augustus naar 14 september 2020, omwille van de vakantieperiode en de bijzondere omstandigheden van de COVID-19-crisis.

De deadline van de projectoproep ‘Gender/Relance COVID-19’ bleef behouden op 30 augustus, omdat deze oproep al vroeger gelanceerd was (15 juli). Verenigingen hadden dus al meer tijd (1,5 maand) om in het kader van deze oproep projecten in te dienen.

Deze projectoproepen stonden al langer gepland voor het jaar 2020, en werden in het begin van het jaar op de website van equal.brussels aangekondigd. Door de impact van de COVID-19-crisis is de scope en de timing ervan wel veranderd en konden de oproepen pas halverwege het jaar gelanceerd worden.

Om ze ook effectief nog in dit kalenderjaar te kunnen toekennen, moest de timing worden aangepast, onder meer om rekening te houden met de capaciteit van de administratie om de dossiers te behandelen.

Voorts is het belangrijk om het Brussels middenveld in deze uitzonderlijk moeilijke periode een positieve impuls te geven. Daarom is ook beslist om een oproep te lanceren voor projecten specifiek rond de impact van COVID-19 op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.


Wat betreft het aantal dossiers, kunnen we meedelen dat voor de projectoproep ‘gender/relance COVID19’ 22 aanvragen werden ingediend, waarvan 1 na de deadline.

Binnen de projectoproep ‘geweld op vrouwen’ zijn 47 aanvragen ingediend, waarvan 6 na de deadline.

Deze projecten worden momenteel geanalyseerd op administratief en inhoudelijk vlak.


Wat betreft de namen van de verenigingen, verwijzen naar de tabel in bijlage.