Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de saturatie van de Brusselse dierenasielen.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 441)

 
Datum ontvangst: 15/09/2020 Datum publicatie: 11/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 21/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds de geleidelijke afbouw is het “in de steek laten van honden en katten sterk toegenomen”, aldus RTL, dat het voorbeeld aanhaalde van het asiel “Sans Collier”, in Perwez (Waals Brabant). Terwijl het een beetje leger was tijdens de lockdown, is deze schuilplaats nu volledig verzadigd.

Hoewel we ons konden verheugen over de toename van het aantal adopties tijdens de lockdown en het voordeel dat de aanwezigheid van een dier in deze crisistijd kan opleveren, lijkt het erop dat sommige mensen een kort geheugen hebben...

Kan u me zeggen of er in de Brusselse asielen ook sprake is van een toename van het aantal achtergelaten dieren? Zo ja, overweegt u ondersteuning om hen te helpen met dit probleem om te gaan?
 
 
Antwoord    De 10 Brusselse asielen werden gecontacteerd om hun situatie en de eventuele verhoogde instroom in verband met het einde van de lockdown te onderzoeken.

Geen enkel asiel heeft een verhoogde instroom genoteerd als gevolg van het einde van de lockdown. Verschillende asielen verklaren dat de lockdown en de opgelegde beperkingen ervoor gezorgd hebben dat er beter nagedacht werd over de adopties en dat ze beter omkaderd werden. Bepaalde asielen kregen een grotere vraag dan andere om voor katten te zorgen gezien het geboorteseizoen en hebben hun maximale opvangcapaciteit bereikt. Over het algemeen lijken de cijfers met betrekking tot het achterlaten van dieren stabiel te blijven. Ik beschik momenteel echter nog niet over precieze cijfers.

Het beheer van de kattenpopulatie blijft een prioriteit. Er werden premies voor de sterilisatie van katten toegekend aan verschillende gemeenten en de sensibilisering van het publiek over dit onderwerp wordt eveneens voortgezet.