Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de follow-up van het ontwerp van ordonnantie ertoe strekkende een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen en discriminaties in het plaatselijke openbare ambt te bestrijden en het verslag 2019 van Unia.

Indiener(s)
Jamal Ikazban
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 44)

 
Datum ontvangst: 03/07/2020 Datum publicatie: 10/11/2020 Referentie: B.I.V. 31 (20/21), Blz. 7
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/11/2020 Referentie: B.I.V. 31 (20/21), Blz. 19
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2020 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2020 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/11/2020 Ontwikkeling Jamal Ikazban B.I.V. 31 (20/21) 8
10/11/2020 Toegevoegde vraag om uitleg David Weytsman B.I.V. 31 (20/21) 10
10/11/2020 Toegevoegde vraag om uitleg Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 31 (20/21) 12
10/11/2020 Toegevoegde vraag om uitleg Mathias Vanden Borre B.I.V. 31 (20/21) 13
10/11/2020 Toegevoegde vraag om uitleg Farida Tahar B.I.V. 31 (20/21) 14
10/11/2020 Tussenkomst Youssef Handichi B.I.V. 31 (20/21) 16
10/11/2020 Tussenkomst Christophe Magdalijns B.I.V. 31 (20/21) 16
10/11/2020 Tussenkomst Véronique Lefrancq B.I.V. 31 (20/21) 17
10/11/2020 Tussenkomst Fouad Ahidar B.I.V. 31 (20/21) 18
10/11/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 31 (20/21) 19
10/11/2020 Repliek Jamal Ikazban B.I.V. 31 (20/21) 24