Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de reconversiecellen in het kader van de Covid-19-crisis.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 41)

 
Datum ontvangst: 26/06/2020 Datum publicatie: 30/09/2020 Referentie: B.I.V. 4 (20/21), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 30/09/2020 Referentie: B.I.V. 4 (20/21), Blz. 5
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2020 Vraag om uitleg omgevormd tot interpellatie Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2020 Toegevoegde interpellatie Clémentine Barzin
30/09/2020 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 4 (20/21) 1
30/09/2020 Toegevoegde interpellatie Véronique Lefrancq B.I.V. 4 (20/21) 2
30/09/2020 Toegevoegde interpellatie Farida Tahar B.I.V. 4 (20/21) 3
30/09/2020 Tussenkomst Soetkin Hoessen B.I.V. 4 (20/21) 4
30/09/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 4 (20/21) 5
30/09/2020 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 4 (20/21) 11