Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de verlaging en niet-verlenging van de subsidies van het ESF voor de sector van de socioprofessionele inschakeling (SPI).

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 165)

 
Datum ontvangst: 09/09/2020 Datum publicatie: 30/09/2020 Referentie: B.I.V. 4 (20/21), Blz. 44
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 30/09/2020 Referentie: B.I.V. 4 (20/21), Blz. 45
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2020 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/09/2020 Ontwikkeling Farida Tahar B.I.V. 4 (20/21) 44
30/09/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 4 (20/21) 45
30/09/2020 Repliek Farida Tahar B.I.V. 4 (20/21) 46