Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de uitbreiding van PC-Skills.brussels.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 58)

 
Datum ontvangst: 24/09/2020 Datum publicatie: 14/10/2020 Referentie: B.I.V. 14 (20/21), Blz. 16
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 14/10/2020 Referentie: B.I.V. 14 (20/21), Blz. 17
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/09/2020 Mondelinge vraag omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/09/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/09/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/10/2020 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 14 (20/21) 16
14/10/2020 Tussenkomst Soetkin Hoessen B.I.V. 14 (20/21) 17
14/10/2020 Tussenkomst Sevket Temiz B.I.V. 14 (20/21) 21
14/10/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 14 (20/21) 17
14/10/2020 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 14 (20/21) 20