Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de heropstart van selecties van artikels 60 bij de OCMW's voor de vzw's na de coronacrisis.

Indiener(s)
Els Rochette
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 186)

 
Datum ontvangst: 17/09/2020 Datum publicatie: 14/10/2020 Referentie: B.I.V. 14 (20/21), Blz. 30
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/10/2020 Referentie: B.I.V. 14 (20/21), Blz. 32
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/09/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/09/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/10/2020 Ontwikkeling Els Rochette B.I.V. 14 (20/21) 30
14/10/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 14 (20/21) 32
14/10/2020 Repliek Els Rochette B.I.V. 14 (20/21) 33