Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de gratis opleiding alternerend leren voor knelpuntberoepen.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 193)

 
Datum ontvangst: 24/09/2020 Datum publicatie: 28/10/2020 Referentie: B.I.V. 25 (20/21), Blz. 20
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/10/2020 Referentie: B.I.V. 25 (20/21), Blz. 22
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/09/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/09/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/10/2020 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 25 (20/21) 20
28/10/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 25 (20/21) 22
28/10/2020 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 25 (20/21) 25