Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gewestelijke bedrijfsincubatoren

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 229)

 
Datum ontvangst: 24/09/2020 Datum publicatie: 22/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het bestaan van bedrijfsincubatoren of andere structuren voor steun aan ondernemingen is van het grootste belang voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een bedrijfsincubator of accelerator voor start-ups is een begeleidingsstructuur voor projecten om bedrijven op te richten. De incubator kan ondersteuning bieden op het gebied van huisvesting, vorming, advies en financiering in de beginfase van het leven van het bedrijf.

In tegenstelling tot een starterscentrum of een bedrijvencentrum is een incubator gericht op zeer jonge bedrijven of bedrijven in wording, en biedt deze een reeks aangepaste diensten aan.

Incubatoren kunnen zich onderscheiden door de diensten die zij aanbieden, al dan niet met winstoogmerk, of door het soort projecten waar zij zich op richten.

Momenteel heeft Brussel vier publieke incubatoren. Hun projecten richten zich op zeer specifieke gebieden: EEBIC, de eerste incubator in Brussel, werkt samen met de ULB op technologische gebieden; ICAB is gericht op ICT & Engineering; BLSI is gericht op levenswetenschappen; Greenbizz concentreert zich op duurzame economie.

Samen vertegenwoordigen deze vier incubatoren momenteel ongeveer 150 start-ups en meer dan 700 jobs. Ze zijn nu gegroepeerd op een Brussels platform dat gecoördineerd wordt door Innoviris, het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie.

Daarom wil ik u de volgende vragen stellen:

- Op dit moment zijn er 4 publieke bedrijfsincubatoren in het BHG, die aanwezig zijn in zeer gespecialiseerde sectoren (IT; Engineering; Levenswetenschappen; Duurzame ontwikkeling). Is het Gewest van plan om in de nabije toekomst een nieuwe incubator op te zetten?

- Deze incubatoren zijn gegroepeerd binnen een Brussels platform dat gecoördineerd wordt door Innoviris. Welk budget kent Innoviris toe aan die samenwerking? Hoeveel personen zijn er binnen Innoviris betrokken bij dit coördinatieplatform? Wat zijn precies de doelstellingen van dit platform? Wat is de structurele link tussen dit platform en de universiteiten en hogescholen die op het Brusselse grondgebied aanwezig zijn?
 
 
Antwoord    Het totaalbudget voor dit project bedraagt 175.492 euro voor een periode van 18 maanden (einddatum 30 november 2020) en is verdeeld als volgt:

EEBIC

€ 32.000

BLSI

€ 40.400

GREENBIZZ

€ 58.492

ICAB

€ 44.600In het kader van dit project werken de vier incubators samen aan:
- de stimulering en bevordering van innovatie in strategische sectoren voor het Gewest;
- de ontwikkeling van gepersonaliseerde coaching op hoog niveau;
- de uitvoering van een IT-beveiligingsstrategie.

Dit project mobiliseert, net als de andere subsidies, een Innoviris-adviseur om te zorgen voor de opvolging en controle van de goede uitvoering ervan. Sommige aspecten van de uitvoering van het strategische project worden ook besproken binnen het incubatorplatform.

Binnen Innoviris is één persoon betrokken bij het coördinatieplatform, in het kader van de deelname aan het bureau dat in zijn nieuwe configuratie minstens zes keer per jaar samenkomt. Dit bureau, gecoördineerd door hub.brussels, bestaat voortaan uit een vertegenwoordiger van elk van de openbare incubators en vertegenwoordigers van Brussel Economie en Werkgelegenheid, Citydev, Finance&Invest.brussels, hub.brussels, Innoviris en mijn kabinet. Drie keer per jaar wordt een uitgebreid bureau georganiseerd waarop ook sleutelactoren van het OOI-ecosysteem en van de economische-transitiestrategie worden uitgenodigd (SIRRIS, WTCB, TTO’s, enz.).

Het incubatorplatform streeft de volgende doelstellingen na:
­ De definitie, uitvoering en opvolging van de gemeenschappelijke strategie van de gewestelijke incubators, ontwikkeld in het kader van de strategische financiering en in samenhang met de Gewestelijke Beleidsverklaring en elk ander economisch beleid dat de Brusselse regering voert;
­ De definitie, uitvoering en opvolging van communicatiemaatregelen om de identiteit van incubators.brussels te versterken;
­ De definitie, uitvoering en opvolging van het jaarlijkse actieplan en het strategisch plan van het Platform;
­ De opvolging van de aan de incubators en het platform toegekende subsidies;
­ De jaarlijkse operationele rapportering van het platform, met inbegrip van de indicatoren van het strategisch plan;
­ Een jaarlijkse evaluatie van het werk van het incubatorplatform.

De structurele band met de universiteiten en hogescholen wordt tot stand gebracht via de vergaderingen van het uitgebreid bureau, dat de instellingen voor hoger onderwijs omvat via hun interfaces (‘technology/knowledge transfer offices’).

Tot nu toe bestond deze band vooral door de vermelde samenwerking tussen de incubators en hun academische institutionele partners, die historisch is gegroeid. In het kader van de hierboven geschetste doelstellingen zullen de incubators - in de komende financieringsperiode - specifiek inzetten op de uitbouw van een structurele samenwerking met alle instellingen voor hoger onderwijs in functie van de valorisatie van onderzoek. Die samenwerking zal gebeuren via KT-BRU, het netwerk van kennisoverdrachtactoren van de Brusselse universiteiten en hogescholen (VUB, UCL, ULB, USL-B, Odisee Hogeschool, Erasmus Hogeschool Brussel en Synhera).