Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de incubator EEBIC

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 231)

 
Datum ontvangst: 24/09/2020 Datum publicatie: 22/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het bestaan van bedrijfsincubatoren of andere structuren voor steun aan ondernemingen is van het grootste belang voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Momenteel heeft Brussel vier publieke incubatoren. Hun projecten richten zich op zeer specifieke gebieden: EEBIC, de eerste incubator in Brussel, werkt samen met de ULB op technologische gebieden; ICAB is gericht op ICT & Engineering; BLSI is gericht op levenswetenschappen; Greenbizz concentreert zich op duurzame economie.

Het nieuwe EEBIC-gebouw werd in 2015 ingehuldigd in Anderlecht en biedt ondernemers en innovatieve projecten 2600 m² werkruimte, verdeeld in kantoren en zalen voor flexibel gebruik. De financiële tak EEBIC Venture beheert ook zeven beleggingsfondsen, die kunnen kapitaliseren op start-ups met een hoog groeipotentieel.

Daarom wil ik u de volgende vragen stellen:

- Welke doelstellingen zijn aan EEBIC toegewezen op het gebied van bezetting? Wat is de huidige bezettingsgraad van EEBIC? Zijn er verschillen in bezetting tussen de kantoren en de coworkingruimtes? Tot welke sectoren behoren de ondernemingen die de incubator gebruiken? Wat is de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke exploitanten van deze ondernemersruimtes?
- Wat is de gemiddelde bezettingsduur van een onderneming? Hoeveel omloop van ondernemingen laat dit toe? Hoeveel nieuwe bedrijven hebben zich bij EEBIC gevestigd, respectievelijk in 2018, 2019 en 2020? Hoeveel bedrijven hebben in 2018, 2019 en 2020 een hoge vlucht genomen om zich elders te gaan ontwikkelen? Hebt u een idee, met name door middel van monitoring, van het voortbestaan van de ondernemingen die een hoge vlucht hebben genomen? Met welke resultaten?
- Welk budget heeft het Gewest, rechtstreeks of onrechtstreeks via instanties die er deel van uitmaken, toegekend voor deze incubator in 2018, 2019, 2020? Hoeveel van dit budget werd toegewezen aan "EEBIC Offices" en hoeveel aan "EEBIC Financing Partners"?
- Wat zijn precies de criteria voor het huren van een locatie? Wie bepaalt uiteindelijk of en hoe een bedrijf zich daar kan vestigen?
- EEBIC biedt ruimte aan start-ups, maar ook begeleiding. Waaruit bestaat zo'n begeleiding? Wie zijn de partners (alleen publiek of ook privaat)? Wat zijn de nadere regels ervan?
- Heeft de COVID-19-gezondheidscrisis een impact gehad op bedrijven die bij de EEBIC gevestigd zijn? Zo ja, welke?
 
 
Antwoord    Zoals ik in uw vorige vraag al aangaf, is het nooit nodig geweest om een doel te vast te leggen voor de bezetting als zodanig. De Brusselse incubatoren hebben immers altijd een uitstekende bezettingsgraad gehad.

Op 31 december 2019 bedroeg de bezettingsgraad van EEBIC 89,00% en op 30 juni 2020 betrof dit 90,26%. De totale verhuurbare oppervlakte is 2.445m2 waarvan 60m2 voor de coworkingruimte.

De gemiddelde bezettingstijd van een bedrijf is 4 tot 5 jaar.
Op 31 december 2018 waren er in EEBIC 62 bedrijven gehuisvest, goed voor bijna 192 banen.
Op 31 december 2019 waren er in het EEBIC 46 bedrijven gehuisvest, goed voor bijna 158 banen.
Op 30 juni 2020 waren er 46 bedrijven ehuisvest, goed voor bijna158 banen.

In 2018 zijn 5 bedrijven vertrokken om zich elders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen. In 2019 migreerden 10 bedrijven (en 2 bedrijven gingen failliet of staakten hun activiteiten) en in 2020 waren er 5 vertrekken.

Sinds 2018 ontvangt EEBIC een jaarlijkse functioneringssubsidie van 235.000 euro. EEBIC bezit 80% van EEBIC Ventures (0507.740.263). EEBIC Ventures heeft nooit enige subsidie ontvangen van Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW).

De Brusselse incubatoren ondersteunen de oprichting en ontwikkeling van innovatieve ondernemingsactiviteiten en bevorderen de valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek. Zij hebben elk een bijzondere focus op één van de regionale strategische sectoren . De
criteria zijn dus in de eerste plaats gebaseerd op het innovatieve karakter van de projecten, de beoogde activiteitensector, het risiconiveau en de toereikendheid van de personele middelen.

Het ondersteuningsbeleid is onderverdeeld in 2 luiken:
- Een begeleiding die gemeenschappelijk is voor alle incubators en die gecoördineerd wordt door hub.brussels.
Het coachingprogramma van incubators.brussels biedt ondernemingen die in de Brusselse openbare incubators gevestigd zijn, individuele, op maat gemaakte coaching voor een periode van zes maanden (hernieuwbaar). Het coachingprogramma van incubators.brussels is een gezamenlijk project van de vier Brusselse openbare incubators: BLSI, EEBIC, GREENBIZZ en ICAB, in samenwerking met hub.brussels, finance.brussels en citydev.brussels. Het wordt ontwikkeld in het kader van een project van innoviris.brussels.
- EEBIC biedt ook ondersteunende diensten aan bedrijven voor de realisatie van hun bedrijfsplannen, juridische, boekhoudkundige en fiscale adviesdiensten, evenals hulp bij het verkrijgen van financieringsbronnen.

Het effect van de covid zou op korte termijn beheerst moeten kunnen woden, gezien het aanzienlijke percentage van sponatne betalingen dat door klanten wordt verricht. Het is nu al zeker dat het jaar 2020 zal eindigen met een verlies dat
conservatief geschat wordt op 150.000 euro. De onderneming zal in de mate van het mogelijke door haar aandeelhouders worden ondersteund.