Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de balans van Start.Lab - Incubator van de ULB

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 233)

 
Datum ontvangst: 24/09/2020 Datum publicatie: 22/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Start.Lab is een bedrijfsincubator die in 2016 werd opgericht door Solvay Entrepreneurs (het ondernemerschapscentrum van de ULB) en die in Brussel gevestigde ondernemers onder de 30 jaar helpt bij het opstarten van hun bedrijf. Deze incubator is er om hen de sleutels te geven om de gewenste impact te hebben, op het Gewest, op nationaal en internationaal niveau.

De begeleiding bij het Start-Lab omvat met name: sprintdagen om ritme te geven aan de lancering van de verschillende start-ups; concrete masterclasses om de ondernemerskennis te stimuleren; individuele begeleiding door een team van coaches en experts om de gestelde doelen te helpen bereiken; een ondernemerscommunity die de projecten ondersteunt.

De incubatoren helpen kleine bedrijven in de technologische sectoren en andere innovatieve domeinen door middel van velerlei diensten: beheer, lokalen, opleiding, uitwisseling van contacten...

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt het essentieel om te investeren in deze instanties die sectoren ondersteunen die bevorderlijk zijn voor innovatie, zoals informatie- en communicatietechnologieën (ICT), biotechnologie, levenswetenschappen, milieu, enz.

Daarom wil ik u de volgende vragen stellen:

- Kunt u ons de balans van Start.Lab meedelen voor de jaren 2018, 2019, 2020?
- Wat was het budget dat het Gewest heeft toegekend voor de ontwikkeling van Start.lab in 2018, 2019, 2020?
- Hoeveel bedrijven waren in Start.Lab gevestigd in 2018, 2019, 2020? Hoeveel bedrijven hebben stand gehouden, hebben Start-Lab verlaten om zich elders te ontwikkelen? Over welk soort project gaat het, kunt u ons enkele succesverhalen geven? Hoelang vestigen deze start-ups zich gemiddeld bij Start.Lab per jaar? Wat is de omloopsnelheid bij deze incubator?
- Hoe en op welke basis worden de start-up-projecten door Start.Lab geselecteerd?
- Wat was de impact van deze incubator op de Brusselse economie?
- Wat is het aandeel vrouwelijke en mannelijke ontwikkelaars van de start-ups in 2018, 2019 en 2020?
 
 
Antwoord    Voor het jaar 2018-2019 - dit project wordt gefinancierd per academisch jaar, d.w.z. van juli tot juni - waren de resultaten van het Start.Lab als volgt:
- Aantal nieuwe geïncubeerde projecten (alle categorieën - studenten en pas afgestudeerden - in alle sectoren): 64.
- Aantal geïncubeerde projecten (nieuwe en lopende) aan het eind van het jaar, onder leiding van student-ondernemers: 74.
- Aantal geïncubeerde projecten (nieuwe en lopende) aan het eind van het jaar, onder leiding van jonge afgestudeerden: 57.

Van deze projecten was 45% afkomstig van de ULB en 55% van buiten de ULB; 70% werd geleid door mannen en 30% door vrouwen.

Het aantal gesteunde incubatieprojecten (nieuwe en lopende) bedraagt 228.
Bovendien:
- Aantal bedrijven dat is opgericht en nog steeds actief is sinds 2016: 69.
- Aantal gesteunde incubatieprojecten sinds 2016: 170.
- Aantal geïncubeerde en ondersteunde ondernemers sinds 2016: 283.

Voor het jaar 2019-2020 waren de resultaten van het Start.Lab als volgt:
- Aantal ontvangen projecten in de aanvraag: 143.
- Aantal aanvragende projectleiders (alle categorieën): 203.
- Aantal nieuwe projecten (alle categorieën): 59.
- Aantal geïncubeerde nieuwe ondernemers (alle categorieën): 101.
- Aantal gesteunde incubatieprojecten (nieuwe en lopende): 116.
- Aantal gesteunde incubatieprojecten (nieuwe en lopende): 210.

Deze projecten worden ondersteund door 119 student-ondernemers en 91 jonge afgestudeerden, waaronder 111 van de ULB en 99 van buiten de ULB. En onder hen, 150 mannen en 60 vrouwen.
- Aantal ondernemingen dat in de loop van de periode is opgericht: 12.

Hieronder vindt u de antwoorden op uw vragen over de Start.Lab incubator.

Voor het jaar 2018-2019 - dit project wordt gefinancierd per academisch jaar, d.w.z. van juli tot juni - waren de resultaten van het Start.Lab als volgt:
- Aantal nieuwe geïncubeerde projecten (alle categorieën - studenten en pas afgestudeerden - in alle sectoren): 64.
- Aantal geïncubeerde projecten (nieuwe en lopende) aan het eind van het jaar, onder leiding van student-ondernemers: 74.
- Aantal geïncubeerde projecten (nieuwe en lopende) aan het eind van het jaar, onder leiding van jonge afgestudeerden: 57.

Van deze projecten was 45% afkomstig van de ULB en 55% van buiten de ULB; 70% werd geleid door mannen en 30% door vrouwen.
Het aantal gesteunde incubatieprojecten (nieuwe en lopende) bedraagt 228.

Bovendien:
- Aantal bedrijven dat is opgericht en nog steeds actief is sinds 2016: 69.
- Aantal gesteunde incubatieprojecten sinds 2016: 170.
- Aantal geïncubeerde en ondersteunde ondernemers sinds 2016: 283.

Voor het jaar 2019-2020 waren de resultaten van het Start.Lab als volgt:
- Aantal ontvangen projecten in de aanvraag: 143.
- Aantal aanvragende projectleiders (alle categorieën): 203.
- Aantal nieuwe projecten (alle categorieën): 59.
- Aantal geïncubeerde nieuwe ondernemers (alle categorieën): 101.
- Aantal gesteunde incubatieprojecten (nieuwe en lopende): 116.
- Aantal gesteunde incubatieprojecten (nieuwe en lopende): 210.

Deze projecten worden ondersteund door 119 student-ondernemers en 91 jonge afgestudeerden, waaronder 111 van de ULB en 99 van buiten de ULB. En onder hen, 150 mannen en 60 vrouwen.
- Aantal ondernemingen dat in de loop van de periode is opgericht: 12.

Bovendien :
- Aantal bedrijven dat is opgericht en nog steeds actief is sinds 2016: 54.
- Aantal door deze bedrijven gecreëerde banen sinds 2016 (in VTE): 128.

Voor het jaar 2020-2021 zijn de verwachte resultaten (numerieke voorspellingen) van het Start.Lab als volgt:
- Aantal aanvragende projectleiders (alle categorieën): 150.
- Aantal nieuwe projecten (alle categorieën): 55.
- Aantal nieuwe ondernemers die zijn geïncubeerd (alle categorieën): 90.
- Aantal gesteunde incubatieprojecten (nieuwe en lopende): 100.
- Aantal gesteunde incubatieprojecten (nieuwe en lopende): 160.

Onder hen 80 studenten-ondernemers (50%) en 80 jonge afgestudeerden (50%), waaronder 96 van de ULB (60%) en 64 van buiten de ULB (40%). En onder hen, 112 mannen (70%) en 48 vrouwen (30%).
- Aantal ondernemingen dat in de loop van de periode is opgericht : 10.
- Aantal bedrijven dat is opgericht en nog steeds actief is sinds 2016: 50.
- Aantal door deze ondernemingen gecreëerde arbeidsplaatsen (in VTE): 130.

Deze gegevens geven ook een antwoord op de vragen over het totale aantal bedrijven dat door Start.Lab is opgericht en gehost, over het aantal incubatieprojecten, over de impact van deze incubator op de Brusselse economie en over de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke ontwikkelaars in 2018, 2019 en 2020. Wat dit laatste punt betreft, moet erop worden gewezen dat het aandeel van 70% van de geïncubeerde projecten die door mannen worden uitgevoerd en 30% die door vrouwen worden uitgevoerd, in totaal elk jaar wordt gereproduceerd.

Het budget dat door het Gewest wordt toegekend voor de ontwikkeling van Start.Lab bedraagt sinds 2018 240.000 euro, in het kader van de projectoproep (PO) 'Sensibilisering van jongeren voor het ondernemerschap' ter ondersteuning van de gewestelijke YET-strategie (YET: Young Entrepreneurs of Tomorrow).

De gemiddelde duur van het programma is ongeveer 2,5 jaar. De verschillende fasen van de incubatie zijn als volgt:
1. Fase 1/Test.LAB: het probleem beter definiëren, werken aan het bedrijfsmodel en beginnen met het testen van een oplossing - 3 maanden "lean" coaching
2. Fase 2: de 1e product-marktgeschiktheid vinden => validatie van hypotheses, de MVP bouwen en/of verbeteren en naar de markt gaan - Max. 12 maanden
3. Fase 3/ Launch.Lab: versnellen van de marktintroductie, structureren van de aanpak, leren hoe de oplossing op de markt te brengen - Duur van +/- 5 maanden.
+ individuele opvolging (co-ontwikkelingsgroepen, adviesraden, opvolging door een ondernemer in residentie, masterclass, ...) - Max. 12 maanden

Hier zijn een paar voorbeelden van opstart/projecten uit de incubator:
- Happy Hours Market: platform voor het herstel van onverkocht voedsel in Brussel https://happyhours.be/ ;
- OneHouseStand: platform voor het huren van appartementen/huizen voor evenementen https://www.onehousestand.com/ ;
- BeInfluence: agentschap van nano-influencers die de reclamecampagnes van NPO's en NGO's op sociale netwerken stimuleren https://www.beinfluence.eu/ ;
- Altheria Solutions : dankzij VR en AR, verbetering van de bedrijfsinterne opleidingen https://altheria-solutions.com/ ;
- frOui Dranken: biologische dranken met milieuvriendelijke verpakking https://www.froui.eu/ ;
- Yuma: crackers versterkt met cricketmeel https://www.yumafood.com/ ;
- Wooclap: interactief platform voor het onderwijs https://www.wooclap.com/fr/ ;
- Kazidomi: verkoop van gezonde, biologische producten online https://www.kazidomi.com/fr/ ;
- Stel je voor: EVJF-formules https://www.imaginewe.be/ ;
- Sample Slow Jewelry: verfijnde juwelen, handgemaakt in Brussel https://sampleslowjewelry.com/ ;
- Ozer Concept: online verkoop https://ozer-concept.com/ ;
- Coup d'barre: gezonde en ecologische energierepen https://www.coupdbarre.com/;
- En vele anderen. Real-time statistieken, evenals details van de geïncubeerde projecten zijn te allen tijde te vinden via https://startlab.be/start-ups/.

De verschillende projecten kunnen zich elk jaar in juli, oktober en februari aanmelden voor het Start.Lab. Aanvragen worden beoordeeld op basis van selectiecriteria die gericht zijn op motivatie, betrokkenheid en ambitie, en de bereidheid om het project te sturen in de richting van de zoektocht naar maatschappelijke impact en innovatie. Eenmaal geselecteerd worden de kandidaten geïncubeerd en maken ze deel uit van het ondersteuningssysteem. Zij hebben dan toegang tot de nieuwe coworkingruimte, netwerkactiviteiten, collectieve en individuele opvolging, masterclasses (opleidingen) en het netwerk van experts (met name ondernemers in residentie). Gedurende de gehele periode van deelname aan de regeling vinden er tal van (e-) evenementen plaats, waaraan iedereen kan deelnemen, zoals pitching avonden, afterwork aperitieven, gesprekken, ontbijten, etc. (Deze evenementen vinden plaats in digitaal formaat sinds het begin van de coronaviruspandemie).