Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de steun voor zelftewerkstelling in het kader van de Covid-crisis.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 200)
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 80)

 
Datum ontvangst: 05/10/2020 Datum publicatie: 28/10/2020 Referentie: B.I.V. 25 (20/21), Blz. 29
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/10/2020 Referentie: B.I.V. 25 (20/21), Blz. 31
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/10/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/10/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/10/2020 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 25 (20/21) 29
28/10/2020 Antwoord namens de bestemmeling Bernard Clerfayt B.I.V. 25 (20/21) 31
28/10/2020 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 25 (20/21) 33