Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de afwijkingen voor voertuigen om in de lage-emissiezone (LEZ) te rijden.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 583)

 
Datum ontvangst: 09/09/2020 Datum publicatie: 06/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 16/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Artikel 5 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone bevat een opsomming van de voertuigen die toegang hebben tot deze zone. Een tijdschema bepaalt de perioden waarin de voertuigen met een benzine- of dieselmotor van de categorieën M en N1 die aan een bepaalde euronorm voldoen, in de zone mogen rijden.

Het tijdschema wordt mettertijd strenger. Vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2021 moeten de voertuigen die in de LEZ mogen rijden, minstens voldoen aan euronorm IV of 4 voor de voertuigen met een dieselmotor en aan euronorm II of 2 norm voor de voertuigen met een benzine- of aardgasmotor. Vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2024 moeten de voertuigen die in de LEZ mogen rijden, minstens voldoen aan euronorm V of 5, 5a of 5b voor de voertuigen met een dieselmotor en aan euronorm II of 2 voor de voertuigen met een benzine- of aardgasmotor.

Er kunnen evenwel afwijkingen worden toegestaan voor een hele reeks voertuigen, gaande van voertuigen die aangepast zijn aan het vervoer van personen met een handicap tot kampeerwagens.

De euronorm van een voertuig kan op geen enkele wijze worden gewijzigd met een aanpassing van de motor. Het is dus niet mogelijk om de motor van een voertuig zo te wijzigen dat de "levensduur" ervan wordt verlengd. Die ingreep zou in België enkel mogelijk zijn voor een voertuig dat vóór 15 juni 1968 in het verkeer is gebracht. Is die informatie correct? Wat is de rechtsgrondslag voor het verbod? Wat zijn de redenen daarvoor?

In het bijzonder had ik graag geweten welke soort ingrepen eventueel zijn toegestaan in de voertuigen
die in de vraag werden vermeld (bijvoorbeeld wagen met een dieselmotor, wagen met een elektrische motor, wagen met een aardgasmotor of wagen met een benzinemotor)? Welke oplossingen worden voorgesteld aan de eigenaars van binnenkort "verouderde” voertuigen die over een eigen motorvoertuig willen blijven beschikken?
 
 
Antwoord    Deze vragen vallen niet onder onze bevoegheden. Neem contact op met de verantwoordelijke minister, de heer Maron minister belast met Leefmilieu.