Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende straffen voor eigenaars die hun kat niet laten steriliseren

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 459)

 
Datum ontvangst: 09/09/2020 Datum publicatie: 15/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 30/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds 1 januari 2018 moet elke eigenaar van een kat het dier laten steriliseren (castratie voor de katers, ovariëctomie of ovariohysterectomie voor de kattinnen) voordat ze de leeftijd van 6 maanden bereiken. De maatregel strekt ertoe overbevolking van katten te bestrijden.

Volgens de gegevens waarover ik beschik, worden er straffen opgelegd als de voornoemde verplichting niet wordt nageleefd.

Als het dossier door het parket wordt behandeld, wordt de volgende straf opgelegd: gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en/of een boete van 50 tot 100.000 euro.

Als het parket niet tot vervolging overgaat, kan Leefmilieu Brussel een alternatieve administratieve geldboete opleggen: het Wetboek van Inspectie bepaalt dat het bedrag van de alternatieve administratieve geldboete tussen 50 en 62.500 euro ligt.

Er is een groot verschil tussen het minimum en het maximum van de administratieve geldboete die Leefmilieu Brussel oplegt. Hoe wordt dat meestal toegepast? Kunt u voor het voorbije jaar het aantal door het parket behandelde dossiers en het aantal door Leefmilieu Brussel opgelegde geldboetes meedelen?
 
 
Antwoord    Vraag 1

Er worden verschillende criteria in aanmerking genomen om het bedrag van de administratieve boetes te bepalen. Met name werd het bedrag voor het sanctioneren van overtredingen in verband met het niet steriliseren van katten, bepaald op basis van de daadwerkelijke gemiddelde kosten van een sterilisatie, daarbij rekening houdend met het feit dat een administratieve boete effectief, ontradend en evenredig moet zijn. Bovendien wordt bij de bepaling van het bedrag rekening gehouden met de volgende factoren:
- het aantal betrokken dieren;
- het soort overtreder (particulier of professional);
- de elementen à charge en à décharge;
- een eventuele recidive.


Vraag 2

In 2019 werden 25 alternatieve administratieve boetes opgelegd inzake dierenwelzijn (alle soorten overtredingen) en 3 dossiers werden door het parket opgevolgd. Eén dossier betrof een overtreding inzake sterilisatie.

Op 31 augustus 2020 waren er 12 alternatieve administratieve boetes opgelegd en 1 dossier werd door het parket opgevolgd. De cijfers voor 2020 moeten bekeken worden in het licht van de gezondheidscrisis als gevolg van COVID, die aanzienlijke gevolgen had voor het beheer van de dossiers inzake alternatieve administratieve boetes (verlenging van de geldende termijnen, onmogelijkheid om verhoren te organiseren en respect voor het recht op verdediging,…). Twee dossiers betroffen de sterilisatie van katten.