Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de MIVB-schoolabonnementen 18-24 jaar voor de studenten met woonplaats in het Brussels Gewest die ingeschreven zijn voor hoger of universitair onderwijs in een ander land.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 585)

 
Datum ontvangst: 23/09/2020 Datum publicatie: 06/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De internationale mobiliteit van de studenten die in een hogeschool of universiteit ingeschreven zijn, wordt sterk aangemoedigd door de academische autoriteiten in heel ons land. Die mobiliteit is in een aantal gevallen gebaseerd op de mogelijkheid of soms zelfs de verplichting om in een ander land te verblijven in het kader van verschillende programma's (Erasmus+, bilaterale overeenkomsten…).

De studenten die naar het buitenland zijn vertrokken, hebben soms de mogelijkheid of de behoefte om enkele dagen, een weekend of tijdens de schoolvakanties, naar Brussel terug te komen om hun familie te ontmoeten en hun vrienden weer te zien. Heel vaak gebruiken ze het MIVB-vervoer om zich in het Gewest te verplaatsen.

Op de internetsite van de MIVB staan thans de volgende voorwaarden voor het verkrijgen van een schoolabonnement 18-24 jaar:
­ Alle studenten tussen 12 en 24 jaar die dagonderwijs (minstens 20 u/4 dagen per week) of avondonderwijs (minstens 9 u/3 dagen per week) volgen of voor een minimum van 27 studiepunten en een volledig academiejaar ingeschreven zijn in een Belgische onderwijsinstelling.
­ De studenten tussen 18 en 24 jaar moeten een origineel attest van schoolbezoek voor het lopende school/academiejaar naar de MIVB sturen. (...).
­ Het attest moet gelden voor het lopende school/academiejaar. Als het attest een begin- en einddatum vermeldt, wordt de betreffende periode en niet het hele school/academiejaar in aanmerking genomen. Het attest moet voor het hele academiejaar gelden om het voorkeurtarief te kunnen genieten.
­ Als u al een voorkeurtarief geniet (RVV, LL), ga dan na welke formule voor u het voordeligst is.

De prijs van het abonnement is vastgesteld op 50,00 euro/jaar.

De studenten die in het Brussels Gewest vaak bij hun ouders wonen en voltijds "in het buitenland" studeren zonder ingeschreven te zijn in een instelling voor hoger of universitair onderwijs in ons Gewest of zelfs België, zouden geen MIVB-schoolabonnement 18-24 jaar kunnen krijgen.

Voor die categorie studenten, die een sterke band hebben met het Brussels Gewest, behalve voor de keuze van hun studies, en bij hun naaste familieleden wonen in een van onze 19 gemeenten, lijkt er geen mogelijkheid te bestaan om een MIVB-schoolabonnement 18-24 jaar te krijgen.
Er zit voor hen niets anders op dan na hun thuiskomst een MOBIB-kaart (basisprijs: 5,00 euro) en vervoerbewijzen van het type Jump te kopen (14,00 euro).

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

­ Bevestigt u dat de MIVB het voornoemde beleid voert op het vlak van schoolabonnementen voor 18- tot 24‑jarige studenten die in het Brussels Gewest wonen, maar ingeschreven zijn in een instelling voor hoger of universitair onderwijs buiten België?

­ Bevestigt u dat die studenten geen MIVB-schoolabonnement tegen het gebruikelijke tarief (50,00 euro/jaar) voor 18-24-jarigen kunnen krijgen?

­ Ingeval studenten die in Brussel wonen, maar voltijds in het buitenland zijn ingeschreven voor hun studies, een schoolabonnement 18-24 jaar hebben aangevraagd bij de MIVB: hoeveel aanvragen werden ingediend en hoeveel werden geweigerd? Waaraan zou een eventueel verschil tussen die cijfers te wijten zijn?

­ Wordt er een reflectie gehouden over het voornoemde probleem met de MIVB-schoolabonnementen 18-24 jaar voor de studenten die in het Brussels Gewest wonen?
 
 
Antwoord    Een belangrijke verduidelijking om mee te beginnen: het voordeeltarief voor studenten wordt momenteel toegekend aan alle studenten die in een Belgische onderwijsinstelling zijn ingeschreven en niet enkel aan de Brusselse studenten.


Studenten van 18-24 jaar die een studie volgen aan een onderwijsinstelling die zich niet in België bevindt, konden niet genieten van het voordeeltarief voor studenten, want dit tarief werd enkel toegekend bij indiening van een attest van een Belgische onderwijsinstelling.

De MIVB paste recent de regels aan voor deze vervoerbewijzen. Sinds oktober 2020 aanvaardt de MIVB ook schoolattesten die afgeleverd worden door een onderwijsinstelling uit de Europese Unie (en dus niet meer enkel attesten van Belgische onderwijsinstellingen).
Op vandaag wordt er dus geen onderscheid meer gemaakt op basis van het land waar de studenten studeren.

Alle aanvragen van 2019 van studenten die ingeschreven waren aan een buitenlandse onderwijsinstelling werden geweigerd, gezien de regels die van kracht waren.

In 2019 kreeg de MIVB 2 klachten van studenten in dit geval.

Zoals hierboven aangegeven zorgt een aanpassing van de regels ervoor dat er vanaf nu geen enkel onderscheid meer gemaakt wordt voor studenten op basis van het land waar ze studeren.