Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de balans van l'Auberge Espagnole - commerciële incubatoren.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 249)

 
Datum ontvangst: 05/10/2020 Datum publicatie: 05/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De twee commerciële incubatoren van hub.brussels, Auberge espagnole genaamd, stellen ondernemers in staat om hun commercieel concept gedurende 2 tot 3 maanden te testen tegen lagere kosten en risico's.

Na de opening van de incubator van Etterbeek in 2016 werd midden september 2020 een tweede project gestart in Sint-Gillis.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

- Hoeveel projecten zijn momenteel ondergebracht bij de "Auberges Espagnoles"? Welke soorten projecten zijn dit (commerciële domeinen)? Hoeveel en welke projecten werden al ondergebracht op de site van Etterbeek? Hetzelfde voor de site van Sint-Gillis, hoewel die recenter is? Hoeveel worden/werden geleid door onderneemsters? Wat is het aandeel inwoners van Brussel? Hoeveel en welke projecten hebben sinds hun vestiging een permanent karakter gekregen?

- Hoeveel kandidaturen heeft het Gewest sinds het begin ontvangen om deze twee incubatoren te bezetten? Hoe en op welke basis worden deze projecten door het Gewest geselecteerd? Moet men Brusselaar zijn? Is er een band met de beroepsfederaties en de scholen/opleidingscentra om dit te doen? Moeten de projecten uitsluitend sporen met duurzame ontwikkeling? Wie vormt de jury die de projecten selecteert?

- Wat is de meest gevraagde begeleiding door de jonge ondernemers die in deze incubator aanwezig zijn? Worden andere experts dan die van Hub ingeschakeld? Zo ja, welke? Bestaan ook hier banden met de beroepsfederaties, andere ondernemers of scholen/opleidingscentra?

- Welke middelen worden jaarlijks respectievelijk aan deze twee incubatoren toegekend?

- Hebben deze projecten een tijdslimiet?

- Wat was de impact van het coronavirus op deze projecten?

- Plant het Gewest in deze fase nog andere incubatoren van dit type?
 
 
Antwoord    De incubator in Etterbeek host momenteel één project, terwijl de incubator in Sint-Gillis twee projecten host.

In Etterbeek combineert "Ozer Concept" drie elementen voor een ethisch verantwoorde mode: een selectie van nieuwe Europese merkkleding, tweedehands Premium/Luxe-merkkleding (koop/verkoop) en "OZER Jewelry", het fantasiejuwelenmerk van het project.

In Sint-Gillis delen twee concepten de beschikbare ruimte: "H.O.C.", dat jeans jassen aanbiedt die door een kunstenaar op maat (kunnen) worden gemaakt, en "Bis'coui !", dat gezonde en gastronomische koekjes aanbiedt die gemaakt zijn met lokale en kwaliteitsproducten.

Auberge Espagnole verwelkomt alle soorten niet-Horeca-projecten zolang ze geen structurele wijziging van de ruimte of een specifieke vergunning vereisen.

Zo werden er reeds projecten uitgevoerd rond decoratie, planten, een kruidenierswinkel, een drogisterij, enz...

Op de site van Etterbeek werden reeds 19 projecten gehost (het 20e zal “Sample Slow Jewelry” zijn): Made in Brussels, Drink It Fresh, Lamp Twist, Les Gastronomes, Urban Gardener, Mieu, Chou'Ket, Hostel Artside, Déjà Vu, Ethic Lab, Le Food Korner, WeCo, Envol, Botawall, Apa, La Ressource, Greek Appetite, Marie Van Gils en Ozer Concept.

De eerste twee betrekkers van de incubator in Sint-Gillis zijn “H.O.C.” en “Bisc'oui !”.

Van al deze projecten
werden er 10 geleid door een vrouw/duo van vrouwen en 5 door gemengde teams (koppel of andere).

Volgens de beschikbare gegevens
zijn ten minste 18 personen woonachtig in Brussel, d.w.z. de overgrote meerderheid.

Sinds hun hosting werden 12 projecten verduurzaamd:
­ Made in Brussels: Belge Une Fois, Marollen, Brussel-Stad;
­ Drink It Fresh: online en B2B;
­ Urban Gardener: Elsene, Drievuldigheid;
­ Mieu: Schaarbeek, Notelaarsstraat in Merode;
­ Hostel Artside: Ben Artside, Sint-Gillis, Voorplein en Flagey, Elsene;
­ Déjà Vu: Etterbeek, Jourdan;
­ Chou'Ket: Mamzelle Colibri, Watermaal-Bosvoorde;
­ Food Korner: De kiosk in het Ter Kamerenbos;
­ Weco: Kastelein, Elsene;
­ Botawall: Marollen, Brussel-Stad;
­ Apa: online;
­ La Ressource: Etterbeek, Jourdan en bij The Barn, Jette.

Na het verlaten van
Auberge Espagnole, duurt het een paar maanden voordat een project wordt opgezet.

Sinds het begin, heeft het Gewest 94 kandidaatstellingsdossiers ontvangen om de twee incubatoren te mogen bezetten.

De projecten worden door het Gewest geselecteerd na een oproep tot het indienen van kandidaatstellingen op basis van de
criteria die in de onderstaande tabel zijn opgenomen.

Men hoeft geen Brusselaar te zijn om geselecteerd te worden, maar
men moet wel van plan zijn om zijn/haar project in het BHG te ontwikkelen.

CATEGORIE

EVALUATIECRITERIUM

WEGING

Overeenstemming

met het manifest

Project dat pleit voor ethische, duurzame en/of lokale consumptie

3

“Eerlijke prijs”-beleid

2

Producten of concepten met een origineel en/of innovatief karakter

die niet aanwezig zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2

Het team / de mens

Beschikbaarheid van de kandidaat-handelaar

(planning en flexibiliteit: lange uren buiten de kantooruren, gewenste periodes, bezettingsduur)

3

Overeenstemming tussen het team en het project

2

Reeds verworven competenties en evolutiepotentieel

2

Het project

Economische levensvatbaarheid van het project

(op basis van de in de vragenlijst opgenomen elementen)

2

Verduurzaming

(projectie op 3 jaar, implementatiepotentieel in het BHG, enz.)

2

Handelszaak met bestemmingspotentieel

2

Beoogde relevantie van de inrichting en visuele identiteit

2

Mogelijkheid tot productie ter plaatse

(enkel geldig voor Auberge Espagnole Sint-Gillis)

2

Activiteit die het aanbod in de wijk diversifieert

1

Structuur van de informatie en communicatie over het project

1De oproep tot kandidaatstellingen wordt gepubliceerd op de netwerken van hub.brussels,
Auberge Espagnole, 1819, enz.

Ook de begeleidingspartners worden op de hoogte gebracht.

De projecten moeten ethisch verantwoord en zo duurzaam en lokaal mogelijk zijn.

Er wordt aandacht besteed aan de productieketens.

De jury is samengesteld uit begeleidingsdeskundigen (hub.brussels en leden van LEL’s/BOB), de gemeenten die partner zijn in het project en Communa voor Le Tri-Postal.

De begeleiding is afhankelijk van de kwalificaties en vaardigheden van de kandidaat of het team.

Het komt zelden voor dat een coach niet in staat is zich aan te passen aan het project en verder te gaan met het thema.

De belangrijkste thema's zijn: marketing, online communicatiestrategie, persrelaties, duurzame ontwikkeling, retaildesign en starter coach (challenge en projectbegeleiding).

Er wordt een beroep gedaan op externe deskundigen voor de volgende vaardigheden:
marketing, online communicatiestrategie, persrelaties en retaildesign.

Deze 4 thema's worden uitbesteed omdat hub.brussels intern niet over de nodige vaardigheden of (voldoende) middelen beschikt.

Het budget voor een incubator van het type Auberge Espagnole wordt geschat op 60.000€/70.000€ per jaar.

De looptijd van de projecten is afhankelijk van de locatie.

De
Auberge Espagnole van Tri-Postal heeft een beperkte duur omdat het een tijdelijke bezetting betreft.

In Etterbeek betreft het een handelshuurovereenkomst die desgewenst kan worden opgezegd.

Tijdens de lockdown werd de Auberge Espagnole in Etterbeek, zoals alle handelszaken, gesloten.

De sluiting duurde tot eind augustus omdat er een vertraging was in de gehele programmering.

De kandidaten hoefden uiteraard hun deel van de huur en de kosten niet te betalen tijdens de lockdown.

De opening van de
Auberge Espagnole in Sint-Gillis werd uitgesteld van april tot eind augustus.

Een geselecteerde kandidaat heeft zich teruggetrokken.

De GBV voorziet in de ontwikkeling van het netwerk van dergelijke incubators.

Hub.brussels werd benaderd door vele eigenaren, waaronder gemeenten, die graag een
Auberge Espagnole op hun grondgebied willen hebben.