Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de renovatiepremies.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 394)

 
Datum ontvangst: 09/10/2020 Datum publicatie: 11/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 01/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Onder bepaalde voorwaarden kunnen Brusselaars gebruikmaken van een brede waaier aan premies voor huisvesting.

Wat de renovatiepremies betreft, hangt het bedrag van de tussenkomst van het Gewest af van de ligging van de woning en van het belastbaar inkomen van het aanvragende gezin.

Inkomstenplafond

Wijkcontract

RVOHR

Buiten de zone

Tot 35 782,80 euro

70%

70%

70%

35 782,80 euro tot 71 565,60 euro

50%

40%

30%

Hoger dan 71 565,60 euro

40%

30%

0%Kan u mij meedelen, hoe de inkomstenplafonds werden bepaald? Worden deze maxima elk jaar verhoogd met de inflatie?
 
 
Antwoord    Deze vragen vallen onder de bevoegdheid van de Minister-president, de heer Rudi Vervoort, belast met territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing.