Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de interregionale arbeidsmobiliteit - Samenwerking Actiris - VDAB.

Indiener(s)
Bianca Debaets
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 493)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 21/10/2020 Datum publicatie: 02/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 02/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het vigerende akkoord tussen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap rond de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden dateert van 15 juli 2011.

In 2015 was er een update, toen de samenwerking tussen Actiris en VDAB niet alleen betrekking had op informatie-uitwisseling, opleiding en vorming, maar ook op het overnemen van de arbeidsbemiddeling van Brusselse werkzoekenden door VDAB via mandatering door Actiris.

Gezien het huidige samenwerkingsakkoord tussen de Brusselse Regering en de Vlaamse Regering en en driejaarlijkse samenwerkingsovereenkomst tussen de VDAB en Actiris afgesloten op ambtelijk niveau tot eind 2020 aflopen eind 2020 stel ik graag de volgende vragen:

- Kan u een evaluatie geven van de lopende overeenkomst? Wat waren de resultaten? Werd deze evaluatie gezamenlijk of apart aangepakt? Is er een verschil tussen beide instellingen over dit akkoord? Welke elementen werden er meegenomen in de besprekingen voor een nieuw akkoord?

- Kunt u een stand van zaken geven mbt het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen Actiris en de VDAB? Wanneer wordt het nieuw samenwerkingsakkoord bekrachtigd in het Brussels hoofdstedelijk Gewest? In hoeverre zal het nieuwe akkoord ingang kunnen vinden vanaf 1 januari 2021? Welke doelstellingen worden hierbij vooropgesteld?

- Kan u de interregionale pendelcijfers en de uitwisseling van vacatures tussen de regionale arbeidsmarktbureaus aanleveren sinds het begin van de legislatuur? Welke tendens(zen) neemt u waar en kan u deze duiden?
 
 
Antwoord    Actiris en VDAB evalueren jaarlijks samen de gemeenschappelijke activiteiten in verband met de interregionale mobiliteit, zoals voorzien in het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2011 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden.

Wat betreft artikel 2, §3 van het samenwerkingsakkoord, bedraagt de vastgestelde doelstelling voor vacatures de overdracht van 1.500 jobaanbiedingen van VDAB aan Actiris. Om dat te behalen, stelden beide instellingen een actieplan op.

In 2019 heeft VDAB 4.046 jobaanbiedingen overgemaakt aan Actiris. Actiris heeft vervolgens 29.009 Brusselse werkzoekenden ingezet.

Om de impact van deze acties te evalueren, heeft View.brussels, op basis van tewerkstellingsacties in de dossiers van de werkzoekenden, het aantal ingeschreven werkzoekenden geraamd dat een job zou hebben gevonden in Vlaanderen. We kunnen schatten dat ongeveer 8.840 Brusselse werkzoekenden in 2019 een job hebben gevonden in Vlaanderen.

Sinds het samenwerkingsakkoord van 2011 leiden verschillende elementen ertoe dat dit akkoord niet meer up-to-date is. Ik denk onder meer aan de uitvoering van de Zesde Staatshervorming, de akkoorden tussen Actiris en VDAB over de bestelling van opleidingen en de mandatering, alsook de intensivering van de samenwerking tussen beide instellingen.

De leden van het Beheerscomité van Actiris en van de raad van bestuur van VDAB hebben Actiris en VDAB de opdracht gegeven om een aanpak uit te werken voor een nieuw samenwerkingsakkoord.

Er werd een eerste draft voorgelegd tijdens de gezamenlijke zitting van het Beheerscomité van Actiris en van de raad van bestuur van VDAB op 28 maart 2018. Een geactualiseerde draft werd voorgelegd tijdens een gezamenlijke zitting op 13 maart 2019.

In de lente van 2020 werd de draft besproken tussen de respectievelijke kabinetten van de twee voogdijministers, in overleg met de algemene directie van Actiris en van VDAB.

In juli 2020 keurde de Brusselse Regering een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed. Tegelijk gaf de Brusselse Regering haar principeakkoord voor het voorontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van dit samenwerkingsakkoord.

Op 17 juli 2020 keurde de Vlaamse Regering een ontwerp goed in eerste lezing. De Vlaamse Regering geeft haar principeakkoord voor het voorontwerp van decreet houdende goedkeuring van dit samenwerkingsakkoord.

De teksten zullen nu in tweede lezing worden goedgekeurd door beide regeringen vooraleer deze voor advies naar de Raad van State worden gestuurd.

Het is onze bedoeling om het dossier te voltooien en het tijdens het eerste trimester van 2021 voor het Parlement te brengen.

In 2015 dook de inkomende pendel voor het eerst in 30 jaar onder de grens van 50%. Dit betekent dat minder dan de helft van de jobs in het Brussels Gewest door pendelaars uit een ander gewest worden ingenomen. De inkomende pendel bleef min of meer stabiel en ligt in 2019 net onder de 50%.

Tabel 1. Evolutie van de inkomende pendel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 2015-2019

2015

2016

2017

2018

2019

Evolutie 2015-2019

Brusselaars in het BHG

361.203

369.004

370.934

382.116

381.188

19.985

5,5%

Vlamingen in het BHG

219.076

221.959

231.244

228.595

239.232

20.156

9,2%

Walen in het BHG

121.653

125.591

124.172

130.473

138.626

16.973

14,0%

Totale werkgelegenheid in het BHG

701.932

716.554

726.350

741.184

759.046

57.114

8,1%

waarvan inkomende pendel

340.729

347.550

355.416

359.068

377.858

37.129

10,9%

inkomende pendelgraad

48,5%

48,5%

48,9%

48,4%

49,8%

Bron: FOD Economie, Statbel (EAK), berekeningen view.brusselsHet percentage Brusselaars dat in een ander gewest werkt is sinds decennia in stijgende lijn. De afgelopen 5 jaar steeg dit van 15,8% in 2015 naar 17,6% in 2019.

Tabel 2. Evolutie van de uitgaande pendel naar Vlaanderen, Wallonië en het buitenland - 2015-2019

2015

2016

2017

2018

2019

Evolutie 2015-2019

Brusselaars in Vlaanderen

46.809

49.211

51.173

50.966

56.971

10.162

21,7%

Brusselaars in Wallonië

22.060

22.029

25.786

23.543

25.766

3.706

16,8%

Brusselaars in het buitenland

4.535

5.005

5.295

6.482

5.139

604

13,3%

Werkende Brusselse beroepsbevolking

434.607

445.249

453.187

463.107

469.065

34.458

7,9%

uitgaande pendel (uitgezonderd buitenland)

68.869

71.239

76.958

74.509

82.737

13.868

20,1%

uitgaande pendelgraad

15,8%

16,0%

17,0%

16,1%

17,6%

Bron: FOD Economie, Statbel (EAK), berekeningen view.brusselsHet aantal werkaanbiedingen dat Actiris van VDAB en Forem ontvangt in het kader van de interregionale mobiliteit, is de laatste jaren in stijgende lijn. Door de Covid-crisis hebben de openbare tewerkstellingsdiensten in 2020 echter minder werkaanbiedingen ontvangen. Hierdoor is ook het aantal werkaanbiedingen dat Actiris via VDAB en Forem heeft ontvangen gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Op de interactieve website viewstat.actiris.brussels kan men een overzicht vinden van het aantal ontvangen werkaanbiedingen sinds 2007.

Tabel 3. Door Actiris ontvangen werkaanbiedingen in het kader van de interregionale mobiliteit

2015

2016

2017

2018

2019

jan-okt 2020

VDAB

65.840

85.538

88.605

90.868

108.498

87.243

Forem

16.282

24.927

18.322

19.710

21.968

19.882

Totaal

82.122

110.465

106.927

110.578

130.466

107.125

evolutie op jaarbasis

-3.992

+28.343

-3.538

+3.651

+19.888

-7.209

-4,6%

+34,5%

-3,2%

+3,4%

+18,0%

-6,3%

Bron: Actiris, berekeningen view.brussels