Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de over de opvolging van de efficiëntie van de getroffen maatregelen voor het steriliseren van huiskatten.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 495)

 
Datum ontvangst: 09/10/2020 Datum publicatie: 04/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 02/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De regering van het BHG heeft de laatste jaren op wetgevend vlak veel gerealiseerd om het aantal huiskatten terug te dringen en daardoor te vermijden dat een te groot aantal katten in asielen moeten worden gedood.

Sinds 1 september 2012 was sterilisatie reeds verplicht voor katten in de asielen, vóór adoptie, mits enkele uitzonderingen. Vanaf 1 september 2014 werd sterilisatie ook verplicht voor alle katten die verhandeld of overgedragen werden.

Vanaf 1 januari 2018 moet echter iedere katteneigenaar zijn kat laten steriliseren (voor katers castratie, voor kattinnen ovariotomie of ovariohysterectomie) voor deze een leeftijd van 6 maanden bereikt. Katten die geboren werden voor 1 januari 2018, dienen gesteriliseerd te worden vóór 1 juli 2018.

De dierenarts die de sterilisatie van een kat verricht, verleent een attest met de datum van de sterilisatie alsook de identificatie van de kat, in voorkomend geval, of de beschrijving ervan. Is de kat geregistreerd in CatID (een verplichting voor alle katten geboren sinds 1 november 2017), dan dient de sterilisatiestatus van de kat aangepast te worden in CatID binnen de 24u.

Katteneigenaars die toch nog een nest van hun kat willen, kunnen een erkenning aanvragen als kweker bij Leefmilieu Brussel, Departement Dierenwelzijn.

Ondertussen blijft het probleem in dierenasielen groot. Er is onvoldoende zicht op de effectiviteit van de genomen maatregelen.

Daarom had ik graag antwoord op volgende vragen.

1. Wat is de geschatte populatie van huiskatten in het BHG?

2. Hebben de gewestelijke diensten cijfers van het aantal door dierenartsen uitgereikte attesten van sterilisatie?

3. Hoeveel katten uit het BHG staan geregistreerd in CatID?

4. Hoeveel daarvan staan aangegeven als gesteriliseerd?

5. Wat is de gemiddelde kost van een sterilisatie van kat en kater?

6. In hoeveel Brusselse gemeenten is er een financiële ondersteuning van sterilisatie van katten en honden? Welke en wat zijn de bedragen?

7. Hebben de gewestelijke diensten een overzicht van het aantal niet gesteriliseerde katten dat bij de Brusselse asielen wordt binnengebracht?
 
 
Antwoord    Vraag 1

Ik beschik niet over exacte cijfers hieromtrent. In 2014 bedroeg het aantal katten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 141.000 volgens de FOD Economie.

Een schatting van het huidige aantal kan gemaakt worden op basis van het aantal Brusselse huishoudens (55.5967 in 2020), zoals gepubliceerd door het BISA (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse) en de meest recent gepubliceerde gegevens van de huishoudbudgetenquête uitgevoerd door StatBel, in 2018.

Volgens deze statistieken zijn 19% van de huishoudens in het bezit van gemiddeld 1,52 katten per (bezittend) huishouden. Dat zou overeenkomen met ongeveer 160.563 katten momenteel.


Vraag 2

Neen.


Vraag 3 en 4

26.115 katten werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd in de database CatID sinds de opstart ervan in 2017 tot en met 18/11/2020.

Daarvan staan 19.191 katten aangegeven als gesteriliseerd.


Vraag 5

Gehanteerde prijzen voor het chirurgisch onvruchtbaar maken van kattinnen via ovari(ohyster)ectomie en katers via castratie verschillen tussen dierenartsen en dierenartspraktijken onderling. Een kost van ongeveer 150 euro voor kattinnen en 60 euro voor katers kan vooropgesteld worden.


Vraag 6

In het kader van de subsidieoproep voor het label “diervriendelijke gemeente” moeten de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest minstens 6 van de 11 beoogde criteria naleven, waarvan er één gericht is op de toekenning van een premie voor de sterilisatie van huiskatten.

10 gemeenten hebben een subsidie voor deze post aangevraagd:
- Anderlecht: 2.000 euro
- Brussel: 4.000 euro
- Elsene: 3.000 euro
- Evere: 2.500 euro
- Jette: 3.000 euro
- Koekelberg: 3.500 euro
- Oudergem: 4.000 euro
- Schaarbeek: 4.000 euro
- Sint-Gillis: 4.200 euro
- Watermaal-Bosvoorde: 3.500 euro


Vraag 7

Statistieken met betrekking tot asieldieren staan gepubliceerd op de website van Leefmilieu Brussel. Deze cijfers worden bekomen na een jaarlijkse opvraging aan de Brusselse asielen van de cijfers van het voorgaande jaar.

In 2019 kwamen 4.661 katten binnen in de Brusselse asielen. Slechts 691 (15%) hiervan werden door de asielen gerapporteerd als zijnde reeds gesteriliseerd bij aankomst. 3.970 katten waren dus nog niet gesteriliseerd bij aankomst in het asiel.